Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης: Όλοι μπορούν να συμμετέχουν

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ο Δήμος Θέρμης αξιοποιεί τη συσσωρευμένη εμπειρία του από την μέχρι τώρα υλοποίηση προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων με τον θεσμό των ΚΔΒΜ υλοποιώντας μη τυπικής και άτυπης μορφής εκπαιδευτικά προγράμματα τόσο για ενήλικες όσο και για ανήλικες στους τομείς του Αθλητισμού, του Πολιτισμού, του Περιβάλλοντος αλλά και ευρύτερα. Ήδη, μια αξιόλογη ομάδα εικοσιπέντε και πλέον εθελοντών, επιστημόνων, διαφόρων ειδικοτήτων, ανέλαβαν τη σημαντική πρωτοβουλία να ιδρύσουν την δική τους εθελοντική ομάδα, με την επωνυμία “ΚΥ.ΜΑ”, δηλαδή «Κύκλοι Μάθησης Δήμου Θέρμης με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων Ενηλίκων που θα παρακολουθούν δωρεάν οι Ενήλικες, από τη Θέρμη αλλά και άλλες περιοχές . Η Δημοτική Αρχή Θέρμης, ενθάρρυνε τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία, στηρίζοντας την ομάδα των ειδικών που συγκρότησε η Επιτροπή Δημοτικού Συμβουλίου ΔΒΜ, αλλά και συμβάλλοντας ενεργά στην κατεύθυνση προβολής του έργου της, παραχωρώντας ταυτόχρονα και όλους τους κατάλληλους χώρους που διαθέτει και είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση των δράσεων των μελών της επιτροπής. Επίσης απευθύνει πρόσκληση προς όλους τους δημότες, να πλαισιώσουν και να ενισχύσουν αυτή τη σημαντική επιμορφωτική προσπάθεια, συμμετέχοντας ενεργά είτε ως επιμορφωτές, είτε ως επιμορφούμενοι.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ