Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024

Ξεκίνησε η ευνοϊκή ρύθμιση όλων των οφειλών προς τους δήμους με έως και 100 δόσεις – Μέχρι 31 Νοεμβρίου οι αιτήσεις στο Δήμο Θέρμης

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ανάσα για τα οικονομικά εκατοντάδων νοικοκυριών και επιχειρήσεων που οφείλουν στους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, αποτελεί η ευνοϊκή ρύθμιση χρεών σε έως και 100 δόσεις. Για τις οφειλές στο δήμο Θέρμης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις από την Τετάρτη 16 Αυγούστου έως και τις 31 Νοεμβρίου στην ταμειακή υπηρεσία.

Η ένταξη στο ν. 4483/2017 του συνόλου των οφειλών προς τους δήμους, συμπεριλαμβανομένων και των εισφορών σε χρήμα από τις πράξεις εφαρμογής, μετά από ενέργειες του δημάρχου Θέρμης Θεόδωρου Παπαδόπουλου, τόσο σε επίπεδο ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας όσο και της ΚΕΔΕ, αναμένεται ότι θα ανακουφίσει μεγάλη μερίδα πολιτών στο δήμο Θέρμης αλλά και στους δήμους όλης της χώρας.

Σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 4483/2017 σε καθεστώς ρύθμισης μπορούν να υπαχθούν όλες οι οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, οι οποίες έχουν, ήδη, βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθούν μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του σχετικού νόμου.

Στο πλαίσιο της ρύθμισης, προβλέπονται και ποσοστά απαλλαγής από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί, ανάλογα με τις δόσεις που θα επιλέγει ο πολίτης. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της:

  1. εφάπαξ εξόφλησης προβλέπεται απαλλαγή 100%α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
  2. της εξόφλησης σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις προβλέπεται απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),
  3. της εξόφλησης σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις προβλέπεται απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
  4. της εξόφλησης σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
  5. της εξόφλησης σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ