Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

Δεν καλύφθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ο κύριος μέτοχος, ο Όμιλος DIMERA (συμφερόντων του κ. Σαββίδη) αν και στη σχετική γενική συνέλευση είχε ανακοινώσει ότι θα καλύψει όποιο αριθμό μετοχών θα έμενε αδιάθετος, τελικά επέλεξε να περιοριστεί στο ποσοστό που του αναλογούσε. Το γεγονός αυτό ερμηνεύεται ως εξάντληση του ενδιαφέροντος του κ. Σαββίδη για την εταιρία, μετά και την πρόσφατη επέκτασή του στο χώρο των ΜΜΕ.

μετά και την πρόσφατη επέκτασή του στο χώρο των ΜΜΕ. Άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής το μέλλον για το αναπτυξιακό πλάνο της εταιρίας που βασιζόταν στην αύξηση αυτή, με πιθανότερη την αναθεώρησή του λόγω ανεπάρκειας κεφαλαίων.

Στην αύξηση συμμετείχαν 89 μέτοχοι, ποσοστό 65,94%, που κατέβαλαν 3.033.325,20 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 4.892.460 νέες μετοχές αξίας 0,62 ευρώ η καθεμία, ενώ ποσοστό 34,06% (δηλαδή 2.526.895 μετοχές από τις συνολικά 7.419.355 νέες μετοχές που αποφασίσθηκε ότι θα εκδοθούν), έμειναν αδιάθετες.

Αυτές οι αδιάθετες μετοχές, με σχετική απόφαση του ΔΣ τέθηκαν προς διάθεση στους μετόχους που είχαν ήδη συμμετάσχει στη διαδικασία. Τελικά διατέθηκαν με απόφαση του ΔΣ σε 34 μετόχους, που είχαν συμμετάσχει στην αύξηση, 38.238 μετοχές και αντλήθηκε το ποσό των 23.707,56 ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,52%. Ετσι, το σύνολο των μετοχών που αντιστοιχούν στο συνολικό ποσό της αύξησης του μ.κ., ανέρχεται σε 4.930.698 (ήτοι 4.892.460 + 38.238). Το τελικό ποσοστό κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ανέρχεται σε 66,46% (ήτοι 65,94% + 0,52%) και το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ανέρχεται σε 3.057.032,76 ευρώ, σύμφωνα με σχετική εταιρική ανακοίνωση.

Μετά από αυτή την αύξηση, ο όμιλος Σαββίδη ενίσχυσε τη θέση του κατέχοντας πλέον το 69%, ενώ το μερίδιο της Coca Cola HBC είναι μεταξύ 12%- 12,5%.

Στο μεταξύ, η εταιρία βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης νέου γενικού διευθυντή μετά την αποχώρηση του κ. Ιωαννίδη, με τον πρόεδρο κ. Γιώργο Λώλα να τον αντικαθιστά μέχρι τότε.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ