Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024

Ξεκινάει το Μάιο 2018 η ρύθμιση των 120 δόσεων για οφειλές αγροτών στον ΟΓΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Μόνο τις βεβαιωμένες οφειλές περιλαμβάνει η ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη προς τον ΟΓΑ (νυν ΕΦΚΑ) που προέκυψαν ως τις 31.12.2016, τις οποίες μπορούν να ρυθμίσουν και οι αγρότες του Δήμου Θέρμης, αν ενταχτούν στη σχετική ρύθμιση, που τίθεται σε εφαρμογή από τον ερχόμενο Μάιο. Στη ρύθμιση έχουν τη δυνατότητα να ενταχτούν οι αγρότες, είτε με αίτηση που μπορούν να υποβάλλουν οι ίδιοι, είτε με αίτηση από εξουσιοδοτημένο από εκείνους πρόσωπο, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (OCW) που τηρείται στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) (www.keyd.gov.gr).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, σε οφειλέτες που το σύνολο των οφειλών, μετά των νομίμων προσαυξήσεων, ανέρχεται έως 20.000€ και αφορούν σε φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα, στις περιπτώσεις διμερούς διαπραγμάτευσης, καθώς και σε φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα αλλά δε διαθέτουν πτωχευτική ικανότητα, τα αρμόδια όργανα προτείνουν προτάσεις αναδιάρθρωσης, με τους εξής όρους ανά περίπτωση:

1. Για συνολικές βασικές οφειλές προς Φ.Κ.Α. μέχρι του ποσού των 3.000€

2. Τμηματική καταβολή του συνόλου της οφειλής, χωρίς διαγραφή κανενός ποσού.

3. Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 50€

4. Μέγιστος αριθμός δόσεων 36

Για συνολικές βασικές οφειλές προς Φ.Κ.Α. από 3.001€ έως 20.000€:

1. Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής

2. Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 50€

3. Μέγιστος αριθμός δόσεων 120

Ο αριθμός των προαναφερόμενων δόσεων μειώνεται και το ύψος της μηνιαίας δόσης αναπροσαρμόζεται στην περίπτωση που η συνολική αρχική μηναία δόση, όπως υπολογίστηκε, είναι μικρότερη από το ποσό που θα λάμβανε το Κ.Ε.Α.Ο. βάσει της ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη. Ως ικανότητα αποπληρωμής προς το σύνολο των πιστωτών νοείται 2,75% του EBItDA που χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση 4.2 ανωτέρω.Στην περίπτωση ύπαρξης και άλλων πιστωτών, το Κ.Ε.Α.Ο. θα λάβει το μέρος του εν λόγω ποσοστού που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του Κ.Ε.Α.Ο. στο σύνολο των οφειλών προς όλους τους πιστωτές.

Οφειλές από 20.000 έως 50.000€

Στις διμερείς διαπραγματεύσεις με συνολικές οφειλές από 20.001 έως 50.000€ και στις περιπτώσεις οφειλετών με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που στερούνται πτωχευτικής ικανότητας και συνολικές οφειλές προς Φ.Κ.Α. από 20.001 έως 50.000€, το Κ.Ε.Α.Ο. χορηγεί ρυθμίσεις μόνο εφόσον, πέραν των λοιπών, πληρείται και το ακόλουθο κριτήριο βιωσιμότητας: Ο λόγος του χρέους, όπως αυτό προκύπτει αφού από τη συνολική οφειλή προς Φ.Κ.Α. προαφαιρεθεί το 85% των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, προς το εισόδημα, όπως αυτό καθορίστηκε σύμφωνα με τα προαναφερόμενα (οφειλέτη και συνοφειλετών), είναι μικρότερος ή ίσος του 8.

Στην περίπτωση αυτή, τα αρμόδια όργανα προτείνουν ρυθμίσεις ως ακολούθως:

1. Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής

2. Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 50€

3. Μέγιστος αριθμός δόσεων 120

Ο αριθμός των προαναφερόμενων δόσεων μειώνεται και το ύψος της μηνιαίας δόσης αναπροσαρμόζεται στην περίπτωση που η συνολική αρχική μηναία δόση, όπως υπολογίστηκε, είναι μικρότερη από το ποσό που θα λάμβανε το Κ.Ε.Α.Ο. βάσει της ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη.

Πληροφορίες: γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Δήμου Θέρμης, Τ :: 2396 330 032.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ