Τετάρτη, 26 Ιουνίου, 2024

Τι είναι απονεύρωση;

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

32 7
ΜΑΡΊΖΑ ΔΗΜΗΤΡΟΎΛΗ DR. MED. DENT.
Οδοντίατρος – Ενδοδοντολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ανοβέρου Γερμανίας
Ειδικευθείσα στην Ενδοδοντία στο Πανεπιστήμιο Ανοβέρου
www.dimitrouli.gr

Απονεύρωση είναι η θεραπεία, κατά την οποία ο οδοντίατρος / ενδοδοντολόγος αφαιρεί το νεύρο του δοντιού και τους φλεγμαίνοντες / νεκρούς ιστούς του πολφού (εσωτερικό του δοντιού). Η απονεύρωση λέγεται και ενδοδοντική θεραπεία.

Τα δόντια που χρειάζονται ενδοδοντική θεραπεία, είναι αυτά που συνήθως παρουσιάζουν εκτεταμένη τερηδονική βλάβη (μεγάλες κοιλότητες ή τρύπες). Επίσης δόντια που έχουν υποστεί κάταγμα, μετά από τραυματισμό, είναι πιθανόν να “σωθούν” με τη διαδικασία της απονεύρωσης. Δεν είναι λίγες οι φορές, που δόντια με παλιά σφραγίσματα (με ατελή όρια) είναι δυνατόν να εμφανίσουν φλεγμονή του πολφού. Ένα παλιό σφράγισμα με ατελή όρια (τρύπες) δεν κλείνει πλέον ερμητικά το δόντι και επομένως τα τερηδονογόνα μικρόβια βρίσκουν δίοδο και εισέρχονται στο εσωτερικό του δοντιού. Στη συνέχεια περνούν στον πολφό του δοντιού και τον μολύνουν.

Τα συμπτώματα ενός δοντιού που πιθανόν να χρειάζεται απονεύρωση ξεκινούν με πόνο μετά από κάποιο ερέθισμα. Το ερέθισμα μπορεί να είναι η μάσηση τροφής, η λήψη ενός ροφήματος κ.α. Στην προκειμένη περίπτωση μπορεί ο ασθενής να έχει τελειώσει με το μάσημα της τροφής, αλλά να συνεχίζει να πονά στo συγκεκριμένο δόντι. Σε πιο προχωρημένο στάδιο ο πόνος μπορεί να εμφανίζεται ξαφνικά χωρίς να είναι απαραίτητη η ύπαρξη κάποιου ερεθίσματος. Τέλος σε ακόμη πιο προχωρημένα περιστατικά είναι δυνατόν να παρατηρηθεί συρίγγιο ή εκροή πύου κοντά στο προβληματικό δόντι ή ακόμα και οίδημα προσώπου.

Σκοπός της απονεύρωσης είναι η διατήρηση του δοντιού στο στόμα. Με την ενδοδοντική θεραπεία είναι δυνατόν να “σωθεί“ ένα δόντι, το οποίο διαφορετικά θα είχε καταδικαστεί σε εξαγωγή. Μ΄ αυτόν τον τρόπο δόντια με εκτεταμένη βλάβη μπορούν να παραμείνουν στο στόμα του ασθενούς για πολλά ακόμη χρόνια.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ