Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024

Ο λογαριασμός της Εφορίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

«Ελαφρύτερος» θα είναι ο φετινός «λογαριασμός» της Εφορίας για την πλειονότητα των ελεύθερων επαγγελματιών, που δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα, ενώ μεγάλες επιβαρύνσεις προβλέπονται για τα μεγαλύτερα των 30.000€. Συγκεκριμένα όσοι εμφανίζουν στην Εφορία εισοδήματα έως 30.000€ θα διαπιστώσουν μικρή μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2016. Οι φοροελαφρύνσεις ξεκινούν από 200€ και φθάνουν έως 764€ λόγω των αλλαγών που επήλθαν στις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Ωστόσο, η αύξηση του συντελεστή προκαταβολής φόρου εισοδήματος από το 75% στο 100% αναμένεται να «ψαλιδίσει» τις φορο-μειώσεις αυτές ενώ όσοι θα δηλώσουν φέτος εισοδήματα που υπερβαίνουν τις 32.000€ θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόσθετες και μάλιστα σημαντικές επιβαρύνσεις τόσο εξαιτίας της αύξησης των συντελεστών υπολογισμού του φόρου εισοδήματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης όσο και λόγω της αύξησης του συντελεστή υπολογισμού της προκαταβολής φόρου.

Για παράδειγμα, όσοι δηλώσουν εισοδήματα 35.000€ θα δουν τον φορολογικό λογαριασμό τους να «φουσκώνει» κατά 351€, όσοι εμφανίσουν ετήσια εισοδήματα 40.000€ θα πληρώσουν έξτρα φόρο (φόρος εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης) 1.126€, ενώ πρόσθετος φόρος 3.526€ προκύπτει για τους φορολογουμένους με εισοδήματα 50.000€. Εκτός από την αυξημένη στο 100% προκαταβολή φόρου οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα επιβαρυνθούν και με τέλος επιτηδεύματος 650€.

Τα εισοδήματα των ελεύθερων επαγγελματιών μέχρι και το 2015 φορολογούνταν με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ και μέχρι τις 50.000€ ενώ για μεγαλύτερα εισοδήματα επιβαλλόταν συντελεστής 33%.

Με τις νέες διατάξεις που ισχύουν για τα εισοδήματα του 2016 οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα φορολογηθούν με την ίδια κλίμακα που ισχύει για τους μισθωτούς και συνταξιούχους αλλά χωρίς να δικαιούνται την έκπτωση φόρου. Έτσι:

 • Ο συντελεστής φόρου μειώνεται από 26% σε 22% για ετήσια εισοδήματα μέχρι 20.000€. Από τη μείωση αυτή του συντελεστή θα προκύψουν οι φοροελαφρύνσεις για μεγάλο αριθμό ελεύθερων επαγγελματιών.
 • Για ποσά ετήσιου εισοδήματος πάνω από 20.000€ το τμήμα του εισοδήματος από τα 20.001 έως τα 30.000€ θα φορολογηθεί με συντελεστή αυξημένο από το 26% στο 29%.
 • Το τμήμα του εισοδήματος από τα 30.001 έως τα 40.000€ θα φορολογηθεί με συντελεστή αυξημένο από το 26% στο 37%.
 • Το τμήμα του εισοδήματος από τα 40.001 έως τα 50.000€ θα φορολογηθεί με συντελεστή αυξημένο από το 26% στο 45%.
 • Το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 50.000 € θα φορολογηθεί με συντελεστή αυξημένο από το 33% στο 45%

Επιπλέον, όσοι δηλώσουν εισοδήματα πάνω από 12.000€ θα επιβαρυνθούν με εισφορά αλληλεγγύης η οποία υπολογίζεται με νέα κλίμακα και συντελεστές ως εξής:

 • 2,2% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 20.000€,
 • 5% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 20.001 έως 30.000€,
 • 6,5% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 30.001 ως 40.000€,
 • 7,5% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 40.001 έως και 65.000€,
 • 9% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 65.001 έως και 220.000€ και
 • 10% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 220.001€ και πάνω.

Από τις φορολογικές αλλαγές οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όσοι αποκτούν εισοδήματα από ατομική επιχείρηση θα διαπιστώσουν με τα νέα εκκαθαριστικά σημειώματα:

 • Μειώσεις φορο-επιβαρύνσεων κατά 200 έως και 400€ για όσους εμφανίσουν ετήσια εισοδήματα μέχρι 10.000€.
 • Μειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων κατά 114 έως και 764€ για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα από 10.001 έως 32.000€.
 • Αυξήσεις ετήσιων επιβαρύνσεων κατά 41 έως και 8.851€ για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 32.000 και μέχρι 100.000€.

Πάντως ένα μέρος των φοροελαφρύνσεων οι οποίες θα προκύψουν για όσους δηλώνουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 32.000€ θα «απορροφηθεί» από τις πρόσθετες επιβαρύνσεις που θα προκαλέσει ο υπολογισμός της προκαταβολής φόρου εισοδήματος με συντελεστή αυξημένο από το 75% στο 100% του κύριου φόρου εισοδήματος.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ