Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024

Με δύο ακόμη τοποθετήσεις ολοκληρώθηκαν οι αλλαγές στο διοικητικό σχήμα του Δήμου Θέρμης

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ο δημοτικός σύμβουλος Πασχάλης Αναγνώστου είναι ο νέος Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής». Αντιπρόεδρος παρέμεινε ο δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Κοντοπίδης. Τέλος, ο κ. Νικόλαος Καρκατζίνος, ορίστηκε νέος Πρόεδρος – μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονοµετοχικής ∆ηµοτικής Ανώνυµης Εταιρείας ∆ιαχείρισης ∆ασικής Εκµετάλλευσης και Ακίνητης Περιουσίας ∆ήµου Θέρµης, με αναπληρωτή τον κ. Απόστολο Τσολάκη και αντιπρόεδρο την ΚαΜίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα.

43 6
44 6

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ