Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024

ACT SOSIAL για τη στήριξη και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με συνολικό προϋπολογισμό 650.000€

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Εγκρίθηκε η πρόταση που είχε υποβληθεί από τον Δήμο Θέρμης, με τίτλο «Δράσεις καινοτόμου στήριξης και ενίσχυσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή» με ακρωνύμιο ACT SOSIAL στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020. Στόχος της πρότασης είναι η προώθηση της κοινωνικής οικονομίας σε τοπικό και διασυνοριακό επίπεδο μέσα από την υποστήριξη της δημιουργίας, λειτουργίας και ανάπτυξης κοινωνικών επιχειρήσεων, τη διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας και την εδραίωσή της μέσω μόνιμων δικτύων συνεργασίας και τοπικών συμφωνιών. Στο πλαίσιο εφαρμογής της πρόκειται να δημιουργηθεί μία Δομή Υποστήριξης της Κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ενώ θα ενισχυθεί και η επιτυχημένη πρακτική της υφιστάμενης δομής στήριξης ανέργων του Δήμου Θέρμης, για την υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης της Κοινωνικής οικονομίας ευρείας κλίμακας: συμβουλευτική, εκπαίδευση, υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης, δικτύωση κοινωνικών επιχειρήσεων, δημοσιότητα και διάχυση της ιδέας της κοινωνικής οικονομίας

Η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες και ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης ανέρχεται στα 650.000€.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ