Παρασκευή, 19 Απριλίου, 2024

Έως τις 22/6 η διατύπωση απόψεων για τη ΜΠΕ του Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (500 kWel) με καύση βιορευστών

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Έως και τις 22 Ιουνίου μπορούν να διατυπώνουν, γραπτώς, τις απόψεις τους, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του «Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (500 kWel) με καύση βιορευστών», ο οποίος προτείνεται να εγκατασταθεί στο με αριθ. 492 αγροτεμάχιο Νέου Ρυσίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της προαναφερόμενης ΚΥΑ και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr/Γιατονπολίτη-Δικαιολογητικά Υπηρεσιών-Περιφερειακό Συμβούλιο και Μητροπολιτική Επιτροπή).

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ