Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024

Ξεκινάει το έργο της συντήρησης του οδικού δικτύου του Άνω Σχολαρίου

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Στην τελική ευθεία μπαίνει το έργο της συντήρησης του οδικού δικτύου του Άνω Σχολαρίου και Κάτω Σχολαρίου με τη δημοπράτησή του από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Απόστολο Τσολάκη το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 555.720€, αναμένεται να βελτιώσει κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό την πρόσβαση στο Άνω Σχολάρι από τη βόρεια πλευρά, αλλά και το παλιό επαρχιακό δίκτυο της περιοχής συνολικότερα. Η χρηματοδότηση του έργου θα είναι μικτή: 300.000€, από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ το υπόλοιπο ποσό της συμβατικής αμοιβής θα χρηματοδοτήσει από ιδίους πόρους ο Δήμος Θέρμης”. Το έργο αφορά σε γενικές εκσκαφές κατά μήκος του δρόμου, φρεζάρισμα τμημάτων του οδικού δικτύου, καθαρισμό και μόρφωση τριγωνικής τάφρου καθώς και ασφαλτική ισοπεδωτική και στρώση κυκλοφορίας για το μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου. Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου έχει προϋπολογιστεί στους πέντε (5) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ