Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024

Ανακύκλωση μπάζων

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΗλΕΚΤΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

Στην ύπαιθρο της χώρας μας κυριαρχεί μία θλιβερή εικόνα: σε πανέμορφες ρεματιές, σε δάση, σε χωράφια, δίπλα στους δρόμους, ακόμη και πάνω στην άμμο στις παραλίες, κείτονται χιλιάδες τόνοι αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, κοινώς μπαζών. Πόσοι όμως από μας γνωρίζουν ότι τα μπάζα των οικοδομών και των δημοσίων έργων μπορούν και οφείλουν να ανακτηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν; Το μείζον πρόβλημα με την απόθεση μπαζών σε όλη την επικράτεια, αλλά και τα ενθαρρυντικά βήματα που γίνονται για την ορθή συλλογή και επεξεργασία τους, ανέδειξε η ημερίδα που διοργάνωσε η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. σε συνεργασία με το ΤΕΕ την Παρασκευή 1 Ιουνίου στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή σημαντικών επιστημόνων και προσώπων της αυτοδιοίκησης. Στη διάρκεια των τριών συνεδρίων της ημερίδας παρουσιάστηκαν: το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο το οποίο διέπει τη διαχείριση αυτών των αποβλήτων, οι τρόποι εναλλακτικής διαχείρισής τους στα δημόσια και ιδιωτικά έργα, καθώς και η αξιοποίησή τους στον τομέα των κατασκευών.

Τι μάθαμε στην ημερίδα

Μεταξύ άλλων, το θλιβερό γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται πολύ χαμηλά στην κατάταξη των χωρών που ανακυκλώνουν, καθώς δεν ανακυκλώ- νουμε ούτε το ένα πέμπτο των σκουπιδιών μας, ενώ ο φιλόδοξος στόχος του εθνικού σχεδιασμού είναι το ποσοστό να εκτοξευθεί στο 70% των μπαζών σε δύο χρόνια (2020). Τα εξίσου απογοητευτικά πρόστιμα που καλείται να πληρώσει η χώρα μας κάθε μήνα, λόγω των 64 παράνομων χωματερών που λειτουργούν ακόμη, ενώ η …λυπητερή εξαιτίας της ολιγωρίας κράτους και τοπικών αρχών έχει φτάσει μέχρι στιγμής τα 100 εκατομμύρια ευρώ! Τις υποχρεώσεις των υπηρεσιών δόμησης για την παρακολούθηση της τύχης των μπαζών που παράγονται από ιδιωτικά έργα, όπως και την ευθύνη των πολιτών να ζητούν από τις εταιρίες που παραλαμβάνουν τα μπάζα τους την αναγκαία βεβαίωση, προκειμένου να είναι σίγουροι ότι τα απόβλητα θα παραληφθούν από αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας και δεν θα καταλήξουν σε κάποιο ρέμα, δασική έκταση ή ανεξέλεγκτη χωματερή. Στα καλά νέα ξεχωρίσαμε τη λειτουργία εννέα συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε 20 περιφερειακές ενότητες σε όλη την Ελλάδα. Αυτό αποτελεί πρόοδο, δεδομένου ότι το 2012 οι εισερχόμενες ποσότητες προς επεξεργασία ήταν μόλις 16.000 τόνοι ενώ το 2016 ξεπερνούσαν τις 525.000 τόνους. Επίσης, ότι η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε., ένα από τα πρώτα εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, με μετόχους τεχνικές κατασκευαστι- κές εταιρείες, έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, ενώ μόνο το 2017 διαχειρίστηκε περίπου 300.000 τόνους, από τους οποίους ανακτήθηκαν περισσότεροι από τους μισούς που μετατράπηκαν σε υλικό π.χ. για τεχνικά έργα. Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο τομέας της ανακύκλωσης έχει μεγάλη προοπτική, με τους εργαζομένους στον κλάδο να ξεπερνούν σήμερα τους χίλιους ενώ ο συνολικός κύκλος των εργασιών των εμπλε- κόμενων εταιριών να ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Ευθύνη ατομική & συλλογική

H ημερίδα στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι υπήρξε τόσο έντονο ενδιαφέρον σε επίπεδο εκπροσώπησης κράτους, δήμων και φορέων, καθώς όλο και περισσότεροι αντιλαμβάνονται πλέον σε θεσμικό επίπεδο πως το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων στη χώρα μας είναι επιτακτική ανάγκη! Διότι μπορεί η εγκατάλειψη των μπαζών να φαίνεται σε ορισμένους ιδιώτες – και δυστυχώς και δήμους – φτηνή και βολική, η αλήθεια όμως είναι πως η εκ των υστέρων συλλογή τους κοστίζει πολλαπλάσια. Για να μην αναφερθούμε στο ανυπολόγιστο κόστος που προκαλείται από τις πλημμύρες σε μπαζωμένα ρέματα… Όσο για το περιβαλ- λοντικό αλλά και το αισθητικό όφελος από την ανακύκλωση των μπαζών, είναι πλέον ολοφάνερα σε όλους μας. Για περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά την ανακύκλωση των μπαζών της οικίας σας, η οποία είναι υποχρεωτική απ’ το νόμο, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. ή σε ένα από τα υπόλοιπα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) που λειτουργούν στην περιοχή σας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ