Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024

Κοντά στην υλοποίηση μονάδα αποβλήτων στον Άγιο Αντώνιο

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

Το έργο και τα οφέλη του

Πρόκειται για μία σύγχρονη μονάδα η οποία θα διαχειρίζεται τα υπολειπόμενα σύμμεικτα αστικά στερεά απόβλητα της διαλογής στην πηγή και τα υπολείμματα των κέντρων διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Ό,τι δεν τοποθετείται δηλαδή στους κάδους ανακύκλωσης γυαλιού, χαρτιού, πλαστικού και αλουμινίου, θα καταλήγει στη μονάδα αποβλήτων. Εκεί θα ακολουθεί μηχανική διαλογή που θα αφαιρεί ό,τι ανακυκλώσιμο υλικό παραμένει, όπως επίσης θα διαχωρίζει το παραμένον οργανικό φορτίο (π.χ. υπολείμματα τροφών), το οποίο θα αξιοποιείται περαιτέρω παράγοντας κομπόστ. Η μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων Αγίου Αντωνίου θα δέχεται περί τους 130 χιλιάδες τόνους αποβλήτων το χρόνο, καθώς θα επεξεργάζεται το 1/3 των σύμμεικτων απορριμμάτων της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης – δήμοι Καλαμαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη, Θερμαϊκού, Θέρμης, και το 40% του δήμου Θεσσαλονίκης – τα σύμμεικτα της περιφερειακής ενότητας Χαλκιδικής, αλλά και υπολείμματα των κέντρων ανακύκλωσης και των μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων Χαλκιδικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Στον άνω σχεδιασμό περιλαμβάνεται η κατασκευή μονάδας επεξεργασίας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, η οποία θα επεξεργάζεται και τα πράσινα απόβλητα. Η μονάδα θα δέχεται 17μιση χιλιάδες τόνους βιοαποβλήτων το χρόνο, εξυπηρετώντας τους δήμους Θέρμης και Θεσσαλονίκης. Στα οφέλη του έργου περιλαμβάνεται η δραστική μείωση του τελικού όγκου των σκουπιδιών, μιας που θα αφαιρείται από αυτά ό,τι ανακυκλώσιμο, αλλά και ό,τι οργανικό υπόλειμμα παραμένει. Το αποτέλεσμα; Η ποσότητα των σκουπιδιών που θα κατέληγαν στους ΧΥΤΑ, κουβαλώντας όλο το υγρό υπόλειμμα και μικροβιακό φορτίο που αυτό συνεπάγεται, θα μειωθεί σε μεγάλο βαθμό, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του υδροφόρου ορίζοντα.

Τι προβλέπεται για την υπόλοιπη Περιφέρεια

Εκτός από τη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων στον Άγιο Αντώνιο Θέρμης, δύο ακόμη μονάδες πρόκειται να κατασκευαστούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: μία στις Σέρρες, έργο το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, καθώς και μία στον δυτικό τομέα της περιφέρειας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που έχει εκπονήσει το εν λόγω Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Μιχάλη Γεράνη, η λειτουργία των τριών σύγχρονων μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων συμβάλλει στη λύση του χρόνιου προβλήματος της διαχείρισης και επεξεργασίας των αστικών απορριμμάτων. Συγκεκριμένα, όπως τονίζει ο πρόεδρος, «η λύση που δρομολογείται μάς φέρνει πιο κοντά στην αντιμετώπιση του προβλήματος των αμέτρητων τόνων σκουπιδιών που παράγουμε στα σπίτια μας, με επιστημονικά και περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, όπως αντιμετωπίζεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη». Η απόφαση χωροθέτησης και λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων στον Άγιο Αντώνιο έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης προ διετίας, μετά από διαβούλευση στην οποία συμμετείχαν με ουσιαστικό και εποικοδομητικό τρόπο όλα τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου. Ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος στηρίζει τη δημιουργία της μονάδας, έχοντας δώσει το παρών καθ’όλη τη διάρκεια της συζήτησης επί των διαφόρων σημείων και λεπτομερειών της υλοποίησης του έργου. Υπενθυμίζουμε ότι τα σχέδια για πρόσθετη κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) όπως και εργοστασίου καύσης στον Άγιο Αντώνιο έχουν καταργηθεί, μετά από ένσταση του δημάρχου.

“Η λύση που δρομολογείται μάς φέρνει πιο κοντά στην αντιμετώπιση του προβλή- ματος των αμέτρητων τόνων σκου- πιδιών που παράγουμε στα σπίτια μας, με επι- στημονικά και περιβαλλο- ντικά ορθό τρόπο, όπως αντιμετωπί- ζεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη.”

-Μιχάλης Γεράνης

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ