Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024

Υποστήριξη πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από την Ανατολική Α.Ε.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Γραφείο Υποστήριξης των πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων που θα καλύπτει την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με την ονομασία CeMaO-misme θα λειτουργήσει πιλοτικά η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Το Γραφείο, στην πιλοτική του εφαρμογή, θα υποστηρίξει εννέα υφιστάμενες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις, με έδρα στην Κεντρική Μακεδονία, που θέλουν να αξιοποιήσουν ψηφιακές εφαρμογές.


Μέσα από το πρόγραμμα, ένας νέος επιχειρηματίας μπορεί να αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τα πρώτα επιχειρηματικά βήματα, να παρακολουθήσει εργαστήρια εκπαίδευσης, να συμμετέχει σε συνεδρίες ατομικής συμβουλευτικής και Mentoring, καθώς και να υποστηριχθεί στην εκπόνηση ενός βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις, θα λάβουν εκτός των άλλων, υποστήριξη στο πώς μπορούν να αναβαθμίσουν, τις ψηφιακές τους δεξιότητες και ψηφιακές υπηρεσίες.


Υποβολή αιτήσεων έως 29 Νοεμβρίου 2019. Αναλυτικά η σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος στη διεύθυνση: www.anatoliki.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ