Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024

Υπόμνημα διαμαρτυρίας προς τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας για το θέμα της έλευσης του φυσικού αερίου στους Ταγαράδες και της τροποποίησης της νομοθεσίας περί δημοτικών λατομείων – Αριθ.αποθασης 09/2017 του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ταγαράδων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΘΑΣ
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας Ταγαράδων


ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας Ταγαράδων

Αγαπητέ κ. Υπουργέ.

Με αφορμή τις εξαγγελίες των αρμοδίων υπηρεσιών που εποπτεύονται από το Υπουργείο σας περί επέκτασης του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου στις Δημοτικές Κοινότητες Τριλόφου, Πλαγιαρίου, Βασιλικών και Νέου Ρυσίου του Δήμου Θέρμης, θέλουμε να σας εκφράσουμε την δυσαρέσκεια των συνδημοτών μας, διότι από τον εν λόγω σχεδιασμό αγνοήθηκε επιμελώς η Δημοτική Κοινότητα Ταγαράδων. Υπενθυμίζουμε ότι καταθέσαμε αιτήσεις σύνδεσης στην Ε.Δ.Α ΘΕΣΣ ΑΕ από το 2012, αριθ. πρωτ. 18265/10.5.2012, συνορεύουμε με τις παραπάνω κοινότητες και ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας, ώστε να συμπεριληφθεί στην παροχή φυσικού αερίου και η Δημοτική Κοινότητα Ταγαράδων.

Επίσης κ. Υπουργέ με έγγραφό μας με αριθ. πρωτ. 125/14.12.2016 προς εσάς, προς τον υπουργό περιβάλλοντος και ενέργειας, προς τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, προς τη Δ/νση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών, προ την Δ/νση Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών και προς τη Δ/νση Ορυκτών Πρώτων Υλών με θέμα «Διάθεση εσόδων Ο.Τ.Α. από τη λειτουργία λατομείων αδρανών υλικών στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες στις περιφέρειες των οποίων λειτουργούν», ζητήσαμε «νομοθετική ρύθμιση στη νομοθεσία περί λατομείων, σύμφωνα με την οποία οι Δήμοι θα έχουν την υποχρέωση να επενδύουν το σύνολο των κάθε είδους εσόδων τους από τη λειτουργία των λατομείων σε έργα υποδομής και κοινής ωφέλειας στη Δημοτική και Τοπική Κοινότητα, στην περιφέρεια των οποίων αυτά λειτουργούν» όπως άλλωστε συμβαίνει με τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., όπου ο Νόμος 3468/2006 στο άρθρο 25 και στις παραγράφους 1 & 3 επιβάλλει:

Ουδεμία απάντηση λάβαμε.

Παράγραφος 1. «κάθε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. επιβαρύνεται με ειδικό τέλος 3% επί της τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας».

Παράγραφος 3. «Τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος εγγράφονται σε χωριστό κωδικό του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α. και διατίθενται υποχρεωτικά και αποκλειστικά, σε ποσοστό 80%, για την εκτέλεση έργων τοπικής ανάπτυξης, σε περιοχές εντός της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας όπου είναι εγκατεστημένος ο σταθμός».

Επαναφέρουμε λοιπόν το αίτημά μας και ζητάμε να μεριμνήσετε ώστε με νομοθετική ρύθμιση να εφαρμόζεται στην παραγωγή αδρανών υλικών από λατομική δραστηριότητα ό,τι και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., ζητάμε δηλ. ένα άρθρο παρόμοιο με το άρθρο 25 του Ν. 3468/2006.

κ. Υπουργέ.

Όταν ο νόμος 3468/2006 δίνει αντισταθμιστικά οφέλη προς τις τοπικές κοινωνίες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., που είναι ήπιες, καθαρές, φιλικές προς το περιβάλλον δραστηριότητες, δεν θεωρείτε ηθικόν και νόμιμο να υπάρχει και αντίστοιχος νόμος που να δίνει αντισταθμιστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες για ρυπογόνες δραστηριότητες και επιβαρυντικές για το περιβάλλον, όπως είναι αυτές των λατομείων αδρανών υλικών;

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ