Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024

Υπογράφηκε Σύμβαση αποκομιδής, μεταφοράς & διαχείρισης των απορριμμάτων του Αεροδρομίου «Μακεδονία» μεταξύ Δήμου Θέρμης και Fraport Greece

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Yπογράφηκε η σύμβαση συνεργασίας Δήμου Θέρμης και FraportGreece, που έχει αναλάβει τη διαχείριση του αεροδρομίου “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”, για τη μεταφορά απορριμμάτων του αεροδρομίου από την υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου. Μετά και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εγκαινιάζεται μία νέα εποχή συνεργασίας Δήμου Θέρμης και Αεροδρομίου «Μακεδονία», ενώ εξασφαλίζεται η μεταφορά των απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών και ογκωδών αντικειμένων από το συγκεκριμένο χώρο. Τη σύμβαση υπέγραψαν για λογαριασμό του Δήμου Θέρμης, ο Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Παπαδόπουλος και εκ μέρους του Αεροδρομίου, ο εκπρόσωπος της Εταιρίας Fraport Greece Airport Manager κ. Ιωάννης Βογιατζής. Η διάρκεια της σύμβασης είναι έως 31/12/2017 με δικαίωμα παράτασης μετά τη συμβατική λήξη. Η αποκομιδή των σκουπιδιών σε όλη τη ώρα ανήκει στους Δήμους. Όμως σύμφωνα με τους όρους παραχώρησης των αεροδρομίων στη Fraport δίνεται κατ εξαίρεση στην εταιρία το δικαίωμα ανάθεσης σε ιδιώτες. Για το λόγο αυτό, ήταν αναγκαία η υπογραφή σχετικής σύμβασης με το Δήμο Θέρμης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ