Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024

Ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα επανασύνδεσης ρεύματος

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Για την υποβολή σχετικής αίτησης, θα πρέπει:

1. Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέχρι και την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανωτέρω ΚΥΑ, δηλαδή έως και τις 14.02.2018.

2. Να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ..

3. Να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η αποσύνδεση παροχής ρεύματος θα πρέπει να αφορά την κύρια κατοικία του υπό εξέταση δικαιούχου.

• Το ειδικό βοήθημα καταβάλλεται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. απευθείας στον τελευταίο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, όπου εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου.

• Το ποσό του χορηγούμενου βοηθήματος προσδιορίζεται ανάλογα με το ύψος της συνολικής οφειλής του καταναλωτή προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

• Το μέρος της οφειλής που δεν καλύπτεται από το βοήθημα, διακανονίζεται και εξοφλείται από τους καταναλωτές σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ορίζεται από τον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπο- ρούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Θέρμης στην οδό Αποστόλου και Γρηγορίου Ταβάκη 28 στη Θέρμη και στο τηλέφωνο 2313300730 και να επιλέγουν το τριψήφιο εσωτερικό νούμερο 447, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8:00 το πρωί έως 15:00 το μεσημέρι.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ