Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

Επίδομα από τον ΟΑΕΔ στους μακροχρόνια άνεργους

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θέρμης ενημερώνει τους ανέργους-δικαιούχους τακτικής επιδότησης ΟΑΕΔ ότι έπειτα από την εξάντληση 12μηνης τακτικής επιδότησης ανεργίας, δικαιούνται επίδομα μακροχρονίως ανέργων. Δικαιούχοι είναι Έλληνες υπήκοοι και υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Ηλικία από 20 μέχρι 66 ετών.

2. Εξάντληση 12μηνης τακτικής επιδότησης ανεργίας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δικαιούχοι δεν καθίστανται άνεργοι, των οποίων η εγκριτική απόφαση χορήγησης τακτικής επιδότησης ανεργίας είναι μικρότερη των δώδεκα μηνών.

3. Συμπλήρωση χρόνου ανεργίας αδιαλείπτως επί δωδεκάμηνο και παραμονή στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την περίοδο υποβολής της σχετικής αίτησης.

4.Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 10.000€ που προσαυξάνεται κατά 586,08€ για κάθε ανήλικο τέκνο (έως 18 ετών).

Το ύψος του επιδόματος είναι 200€ και χορηγείται προσωπικά στον ίδιο το δικαιούχο για όσο χρονικό διάστημα είναι άνεργος και σε καμία περίπτωση πέρα από 12 μήνες.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ