Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου, 2024

Ξεκινάει το έργο αποχέτευσης ομβρίων Κ. Σχολαρίου

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

H Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ολοκλήρωσε τις διαδικασίες διαγωνισμού για το έργο «Αποχέτευση ομβρίων Κάτω Σχολαρίου», προϋπολογισμού €1.220.000, με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Θέρμης (ΔΕΥΑΘ). Ήδη αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος και, μέχρι τον Μάρτιο του 2019, προβλέπεται να ξεκινήσει το έργο. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Απόστολο Τσολάκη, ο στόχος του έργου είναι διπλός: Από τη μία πλευρά, το έργο στοχεύει στην απομάκρυνση των νερών της βροχής από τις εντός του οικισμού περιοχές και στην αποφυγή τοπικών πλημμυρικών φαινομένων, και από την άλλη, στη συγκέντρωση αυτών των νερών, μέσω δικτύου φρεατίων και αγωγών, στο υφιστάμενο φράγμα. Έτσι, με την ενίσχυση των υδάτινων πόρων του φράγματος, θα υπάρχει επάρκεια για τις αρδευτικές απαιτήσεις του Αγροκτήματος του Κάτω Σχολαρίου.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑλΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙλΑΜΒΑΝΕΙ:

• συλλεκτήριο αγωγό, μήκους 1.000 μ. (τσιμεντοσωλήνες με εσωτερική διάμετρο από 60 εκ. ως 1,20 μ.), που θα παραλαμβάνει τα όμβρια από τα φρεάτια υδροσυλλογής-κανάλια υδροσυλλογής, καθώς και από δευτερεύοντα αγωγό και θα τα διοχετεύει στο ρέμα που βρίσκεται κατάντη του φράγματος, νότια του οικισμού Κάτω Σχολαρίου

• δευτερεύοντα αγωγό, μήκους 300 μ. (τσιμεντοσωλήνας διαμέτρου 60 εκ.)

• 70 φρεάτια (υδροσυλλογής και επίσκεψης)

• 2 κανάλια υδροσυλλογής

• 37 συνδετήριους αγωγούς (από PVC, εσωτερικής διαμέτρου 40 εκ.), που θα μεταφέρουν την παροχή από τα φρεάτια και τα κανάλια υδροσυλλογής στα φρεάτια επίσκεψης, που θα τοποθετηθούν σε βάθος από 1,50 ως 4,80 μ., και

• ένα τεχνικό εξόδου, στο σημείο εκβολής του συλλεκτήριου αγωγού στο ρέμα, κατάντη του φράγματος.

Η ολοκλήρωση του έργου θα προστατεύσει τις καλλιέργειες και θα εισχύσει σημαντικά την τοπική οικονομία.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ