Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

Το test επαγγελματικών ενδιαφερόντων σαν εργαλείο για τον σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

19 2
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΑλλΑΚΗΣ
Orientum Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας
Συνεργάτης των Φροντιστηρίων ΜΑΘΗΤΕΙΑ

Στην ηλικία των 15 ή 16 ετών τα παιδιά καλούνται να πάρουν μια πολύ σημαντική απόφαση για το μέλλον τους, αυτή του σωστού επαγγέλματος. Η έλλειψη πληροφόρησης για την πληθώρα τμημάτων που υπάρχουν, η άγνοια δηλαδή του τι κάνει κάθε τμήμα, τι επαγγελματικές προοπτικές προσφέρει, αν έχει κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα και πώς συνδέεται με την αγορά εργασίας, αποτελούν συνήθως τροχοπέδη για μια επιτυχημένη επιλογή. Πολλά παιδιά δεν είναι σίγουρα για τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους και δεν γνωρίζουν τι επιλογές έχουν.

Επομένως, τα τρία βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ένας μαθητής για να αποφύγει λάθη που θα τον ακολουθούν σε όλη του τη ζωή είναι:

1) να πληροφορηθεί για τα τμήματα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

2) να ανακαλύψεις τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του και

3) να φτιάξει το ατομικό πλάνο του με όλες τις ενέργειες που είναι απαραίτητες να κάνει έως τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού του δελτίου με ειδικευμένο σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού.

Και τα τρία αυτά στάδια είναι εξίσου σημαντικά, έτσι ώστε ο συμβουλευόμενος να οδηγηθεί στην πιο κατάλληλη, γι’ αυτόν προσωπικά, επιλογή σχολής ή/και επαγγέλματος. Τα ενδιαφέροντα ενός παιδιού αρχίζουν να διαμορφώνονται στα μισά περίπου της Α’ λυκείου. Η Α’ λυκείου στην πραγματικότητα αποτελεί μια μεταβατική τάξη, όπου στο τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν ομάδα προσανατολισμού. Την περίοδο αυτή ο μαθητής αφενός έχει αποχωρήσει από το περιβάλλον του γυμνασίου κι έχει έρθει σε επαφή με τη νοοτροπία και τα μαθήματα του λυκείου, αφετέρου δεν έχει επιλέξει ακόμα κατεύθυνση οπότε έχει χρόνο να διερευνήσει τα ενδιαφέροντά του και να κάνει τη σωστή επιλογή.

Φυσικά υπάρχουν και περιπτώσεις μαθητών που είναι σίγουροι για την κατεύθυνση που θέλουν να επιλέξουν, δεν μπορούν όμως να κατασταλάξουν στα τμήματα και τα επιστημονικά πεδία τα οποία τους ταιριάζουν περισσότερο. Οπότε εκεί αποκτά νόημα να αναζητήσουν τις επιλογές τους και τα παιδιά της Β’ και Γ’ λυκείου. Επιπρόσθετα, δεν πρέπει να ξεχνάμε τη βαρύτητα που έχει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, τη σωστή σειρά δηλαδή με την οποία πρέπει να ταξινομηθούν οι σχολές. Μια λάθος κατάταξη που δεν αντιπροσωπεύει απόλυτα τα ενδιαφέροντα του παιδιού μπορεί να οδηγήσει στη εισαγωγή σε λάθος τμήμα και συνεπώς λάθος επιλογή επαγγέλματος.

Τα ενδιαφέροντα ενός παιδιού μπορούμε να τα ανακαλύψουμε με τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων. Τα ψυχομετρικά εργαλεία στην πραγματικότητα είναι τεστ αυτο-αξιολόγησης, που βοηθούν τόσο τον σύμβουλο όσο και τον αξιολογούμενο να ανακαλύψει τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα, τις ατομικές δεξιότητες και την προσωπικότητά του. Μέσω αυτής της καταγραφής των ατομικών ενδιαφερόντων, ο κάθε μαθητής ξεκινά να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του κι από εκεί και έπειτα με την κατάλληλη καθοδήγηση ιεραρχεί τους στόχους του.

Το σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για να μετρήσουμε τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα ενός μαθητή, είναι να στηρίζονται σε επιστημονική θεωρία, να υπάρχει επιστημονικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο έχει στηριχτεί η δημιουργία τους και φυσικά να είναι σταθμισμένα στον εγχώριο πληθυσμό. Μόνο έτσι τα αποτελέσματα είναι έγκυρα και απεικονίζουν τα πραγματικά χαρακτηριστικά του μαθητή.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ