Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

Το μέλλον που θέλουμε – Βιώσιμη διαχείριση πόρων

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Διαγωνισμός Φωτογραφίας με θέμα «Το μέλλον που θέλουμε Βιώσιμη διαχείριση πόρων», διοργανώνεται από την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες των Γυμνασίων και Λυκείων της Περιφερειακής Ενότητας Μακεδονίας. Η περιοχή από όπου θα πρέπει να προέρχεται το φωτογραφικό υλικό που θα υποβληθεί είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι κατηγορίες του διαγωνισμού είναι οι εξής: ΑΣΤΙΚΟ ΠΕρΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΕρΙΑΣΤΙΚΟ ΠΕρΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΝΘρΩΠΙΝΕΣ ΔρΑΣΤΗρΙΟΤΗΤΕΣ

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό με την υποβολή μέχρι τριών (3) φωτογραφιών και όχι παραπάνω από δύο (2) ανά κατηγορία. Οι φωτογραφίες θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@anatoliki.gr ή σε δίσκο DVD ή σε USB STICK στη διεύθυνση 1ο χλμ Θερμης-Τριαδίου, Gold Center αρ.9, ΤΚ 57001, ΤΘ 60497. Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι από 15 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2019 ΒΡΑΒΕΙΑ

Στις καλύτερες φωτογραφίες απονέμονται: Στο 1ο βραβείο της κριτικής επιτροπής για την καλύτερη φωτογραφία από τους μαθητές/τριες του Γυμνασίου μια 1 ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Για το 1ο βραβείο της κριτικής επιτροπής στην καλύτερη φωτογραφία για τους μαθητές & μαθήτριες Λυκείου μια 1 ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Οι βραβευμένες φωτογραφίες του διαγωνισμού θα εκτεθούν σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί για το σκοπό αυτό.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ