Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024

Τμήμα ενημέρωσης οφειλετών από το βιοτεχνικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Θέλοντας να συνδράμει για τον περιορισμό του αιτιολογημένου φαύλου κύκλου της δημιουργίας ολοένα και περισσότερων ‘κόκκινων’ δανείων και οφειλών, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, προχώρησε στη σύσταση Τμήματος Ενημέρωσης Οφειλετών, το οποίο λειτουργεί υπό την ομπρέλα του Κέντρου Διαμεσολάβησης, που πρόσφατα ίδρυσε το επιμελητήριο. Στόχος του Τμήματος Ενημέρωσης Οφειλετών, που ξεκίνησε ήδη τη λειτουργία του και απευθύνεται στα μέλη αλλά και τα μη μέλη του ΒΕΘ, είναι η ύπαρξη μίας ακόμη δομής ενημέρωσης και στήριξης του επιχειρηματικού κόσμου.

Η ύπαρξη της εν λόγω δομής κρίνεται αναγκαία καθώς μόνο στη Θεσσαλονίκη τα επιχειρηματικά ‘κόκκινα δάνεια’ υπολογίζονται σε 50.000, στην Κεντρική Μακεδονία στα 80.000 και στο σύνολο της χώρας στα 400.000.

Ο ενδιαφερόμενος που θα επισκέπτεται το Τμήμα Εξυπηρέτησης Οφειλετών, που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του ΒΕΘ, θα πρέπει να έχει μαζί του όλα εκείνα τα αποδεικτικά που θα αφορούν στην οφειλή του έτσι ώστε να ξέρει άμεσα ποια θα είναι τα επόμενα βήματα

Αξίζει να σημειωθεί πως η πρώτη επίσκεψη στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Οφειλετών, θα γίνεται χωρίς κανένα κόστος ωστόσο αν και εφόσον ο ενδιαφερόμενος, αποφασίσει να συνεργαστεί με Ομάδα Διαπραγμάτευσης του Τμήματος Ενημέρωσης Οφειλετών οι αμοιβές θα κλιμακώνονται ανάλογα με το ύψος της κάθε οφειλής. Όσο μεγαλύτερη είναι η οφειλή τόσο θα μειώνεται το ποσοστό επί του συνολικού υπολοίπου των οφειλών. Για οφειλή 30.000 ευρώ το ποσοστό επί του συνολικού υπολοίπου των οφειλών αγγίζει το 3,50%, ενώ για οφειλές 2 εκατ. ευρώ το ποσοστό διαμορφώνεται στο 0,75%. Οι αμοιβές επί του επιτυχούς αποτελέσματος των διαπραγματεύσεων θα καταβάλλονται κατά την σύναψη της συμφωνίας με τους πιστωτές.

Πως λειτουργεί το Τμήμα Ενημέρωσης Οφειλετών
Αξίζει να σημειωθεί πως το Κέντρο Διαμεσολάβησης υπό την ομπρέλα του οποίου βρίσκεται το Τμήμα Ενημέρωσης Οφειλετών λειτουργούν με τη βασική ομάδα διαμεσολαβητών με την επωνυμία «TheMedilutionTeam», με την οποία το ΒΕΘ έχει συνάψει Σύμφωνο Συνεργασίας. Η MedilutionTeam οργανώνει όλη τη δομή και την λειτουργία του, υπό τις υποδείξεις του διοικητικού συμβουλίου του ΒΕΘ, καθώς και με 101 διαμεσολαβητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαμεσολαβητών του ΒΕΘ, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι από το ΥΔΔΑΔ. Στο Τμήμα Ενημέρωσης Οφειλετών υφίσταται το Μητρώο Νομικών, το οποίο στελεχώνεται από δικηγόρους που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαμεσολαβητών. Το Κέντρο και το Τμήμα μπορούν να συνεργάζονται με άλλα Κέντρα Διαμεσολάβησης της χώρας, ή του εξωτερικού και με άλλους φορείς, για την προώθηση του θεσμού της διαμεσολάβησης στην επίλυση εγχώριων και διασυνοριακών διαφορών.

Ποιοι είναι οι στόχοι του Τμήματος Ενημέρωσης Οφειλετών

• Δωρεάν ενημέρωση των ενδιαφερομένων για όλες τις δυνατότητες που έχουν, μετά από μελέτη της υπόθεσής τους, ώστε να μπορέσουν να ρυθμίσουν, ή να βρουν οιαδήποτε λύση στο πρόβλημα υπερχρέωσης των νοικοκυριών τους, ή των επιχειρήσεών τους.

• Γενικότερη υποστήριξη με κάθε πρόσφορο εργαλείο (Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών, Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων κ.α.) με στόχο την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης για κάθε περίπτωση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Τμήμα Ενημέρωσης Οφειλετών καθώς και για ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον κ. Γιώργο Δεληχάτσιο, στο τηλέφωνο 2310-241383.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ