Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024

Τι και πώς ψηφίζουμε στις 26 Μαΐου – Χρήσιμες οδηγίες για τους ψηφοφόρους

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Στις εκλογές αυτές ψηφίζουμε για την ανάδειξη:
Δημάρχων,
Δημοτικών συμβούλων,
Συμβούλων κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακο-
σίων (300) κατοίκων
,
Προέδρων κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως και τριακοσίων (300) κατοίκων (στο Δήμο Θέρμης είναι η Κοινότητα Λιβαδίου),
Περιφερειαρχών και Περιφερειακών συμβούλων,
Ευρωβουλευτών.

Όλες οι ψηφοφορίες θα πραγματοποιούνται διαδοχικά σε διαφορετική κάλπη αλλά στο ίδιο εκλογικό τμήμα, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθεί ο εκλογέας. Για διευκόλυνση της διαδικασίας έχουν αυξηθεί τα εκλογικά τμήματα, με συνέπεια οι περισσότεροι ψηφοφόροι να ψηφίζουν αλλού σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές και να πρέπει να αναζητήσουν το τμήμα που θα ψηφίσουν τώρα. Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 7 το πρωί και θα λήξει στις 7 το βράδι. Σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία στον ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ ο εκλογέας έχει δικαίωμα να σταυρώσει μέχρι τρεις υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους της εκλογικής περιφέρειας, στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένος και έναν ΜΟΝΟΝ υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από τις λοιπές εκλογικές περιφέρειες του δήμου. Επίσης επιλέγει μέχρι δυο υποψηφίους για το συμβούλιο της Κοινότητας στην οποία είναι εγγεγραμμένος. ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Οι εγγεγραμμένοι στην Κοινότητα Λιβαδίου επιλέγουν ΜΟΝΟΝ έναν υποψήφιο Σύμβουλο για Πρόεδρο. Σε αυτές τις δημοτικές εκλογές ο εκλογέας θα ψηφίσει σε χωριστή κάλπη και με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο για το δημοτικό συμβούλιο και σε
χωριστή κάλπη και με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο για την Κοινότητά του. Για παράδειγμα ένας εκλογέας που είναι εγγεγραμμένος στην Καρδία μπορεί να επιλέξει μέχρι 3 υποψήφιους από την εκλογική του περιφέρεια (Μίκρα) και μόνον έναν από τις άλλες δύο εκλογικές περιφέρειες (Θέρμης και Βασιλικών). Επίσης επιλέγει μέχρι 2 υποψηφίους για το συμβούλιο της Κοινότητας Καρδίας. Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους από τους παραπάνω σταυρούς προτίμησης είναι έγκυρο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης («μετράει» μόνο για τον συνδυασμό). Ο σταυρός σημειώνεται με μελάνι μαύρης ή γαλάζιας απόχρωσης (της ίδιας όμως απόχρωσης στο κάθε ψηφοδέλτιο), δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου. Σταυρός προτίμησης που σημειώνεται με διαφορετικό τρόπο δεν λαμβάνεται υπόψη, στην περίπτωση δε που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αποτελεί διακριτικό γνώρισμα που παραβιάζει το απόρρητο της ψηφοφορίας, είναι άκυρο το ψηφοδέλτιο. Ψηφοδέλτιο που δεν φέρει σταυρό προτίμησης, φυσικά είναι έγκυρο.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ