Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου, 2024

Πως να μη φορολογηθείτε για τα ανείσπρακτα ενοίκια

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Τη δυνατότητα να μην πληρώσουν φόρο και μάλιστα με συντελεστή 15% από το πρώτο ευρώ για τα ενοίκια που δεν εισέπραξαν κατά τη διάρκεια του 2016 έχουν και φέτος χιλιάδες φορολογούμενοι. Oι ιδιοκτήτες θα πρέπει να προσκομίσουν στην αρμόδια ΔΟΥ, πριν από την υποβολή της δήλωσης, ευκρινή φωτοαντίγραφα των διαταγών δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί έως και την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης.

Προκειμένου να μη φορολογηθούν για τα ανείσπρακτα ενοίκια θα πρέπει πριν υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση:

  • Να έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.
  • Να καταθέσουν στην Εφορία φωτοαντίγραφα των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί.

Στην περίπτωση μάλιστα που δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση των ανείσπρακτων ενοικίων, τότε τα ποσά που έχουν δηλωθεί ως ανείσπρακτα εισοδήματα δεν θα ληφθούν υπόψη και η Εφορία θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης φορολογώντας τα συγκεκριμένα ποσά.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ