Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, 2024

Πρόγραμμα συμβουλευτικής σχολικών κοινοτήτων Δήμου Θέρμης

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της «Συμβουλευτικής Υποστήριξης Σχολικών κοινοτήτων Δήμου Θέρμης, σχολικού έτους 2017-2018» που υλοποίησε για άλλη μια χρονιά η Αντιδημαρχία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς δήμου Θέρμης σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Ο απολογισμός μετρά επτά ενημερωτικές συναντήσεις με τα στελέχη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και με γονείς, εκατόν τριάντα συνεδρίες ατομικής – οικογενειακής στήριξη, πέντε ομάδες γονέων με πάνω από εβδομήντα συμμετέχοντες, οκτώ ομάδες στήριξης εφήβων, έξι δίωρες συναντήσεις στο πλαίσιο βιωματικού σεμιναρίου για εκπαιδευτικούς και εξειδικευμένες ομιλίες σε σχολικές μονάδες που αφορούσαν ζητήματα που απασχολούν τους γονείς στην καθημερινότητα με τα παιδιά και, ειδικότερα, στην προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο και το ρόλο των γονιών, τη διαχείριση συμπεριφοράς παιδιών, τα όρια & την επιθετικότητα, τα ψηφιακά μέσα & το ρόλο των γονέων στη χρήση του διαδικτύου, την επικοινωνία στην οικογένεια και το σχολείο.

Κύριος στόχος των ομάδων στήριξης γονέων ήταν να υποστηρίξει τους γονείς στο ρόλο τους και να τους βοηθήσει να καλλιεργήσουν μια ουσιαστική σχέση επικοινωνίας με τα παιδιά τους. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι αιτήσεις συμμέτοχης, φέτος, ξεπέρασαν τις 120. Πραγματοποιήθηκαν πέντε συνολικά ομάδες γονέων σε σχολικές μονάδες του δήμου, τις όποιες παρακολουθήσαν σε περισσότεροι από 70 γονείς.

Οι ομάδες δημιουργήθηκαν με γονείς που είχαν παιδιά σε παρόμοιο αναπτυξιακό στάδιο και η θεματολογία ήταν σχετική με τις ανησυχίες και τα θέματα που αυτοί αντιμετωπίζουν και που αφορούσαν σε:

• καλύτερη γνωριμία με τα παιδιά και κατανόηση των ιδιαιτερο- τήτων και της ψυχολογίας της κάθε ηλικίας.

• κατανόηση των σημαντικότερων δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος γονιός & ενθάρρυνση του γονεϊκού ρόλου.

• ερμηνεία και διαχείριση της αρνητικής συμπεριφοράς παιδιών.

• ανάπτυξη τεχνικών αποτελεσματικής επικοινωνίας (ενεργητική ακρόαση, αντιμετώπιση διφορούμενων μηνυμάτων, κ.α).

• ανάπτυξη υπευθυνότητας, ενθάρρυνσης, αυτοεκτίμησης και λήψης πρωτοβουλιών στα παιδιά.

• καθώς και σε ειδικότερα θέματα που προέκυψαν στις επιμέρους ομάδες και αφορούσαν στην ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση των γονιών (παιδικός θυμός – φοβίες, ζήλια, σεξουαλικότητα).

Παράλληλα, η Ομάδα Γονέων αποτέλεσε ένα πλαίσιο ουσιαστικής και δημιουργικής αλληλεπίδρασης των μελών της Σχολικής Κοινότητας, με την έναρξη ανοιχτού διαλόγου κι επικοινωνίας μεταξύ γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών.

5

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ