Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων κτηματογράφησης

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Παράταση προθεσμίας μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2019 δόθηκε από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. μόνο στους κατοίκους εξωτερικού για την υποβολή δηλώσεων επι ακινήτων που βρίσκονται στις περιοχές Αγ. Αντωνίου, Κ. Σχολαρίου, Λιβαδίου, Περιστεράς και Σουρωτής. Στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2020 προχωρά ο δήμος Θέρμης. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, κατά τη θερινή περίοδο κάθε έτους, καταρτίζεται το Τεχνικό Πρόγραμμα και συντάσσεται ο Προϋπολογισμός των Δήμων για το επόμενο. Η διαδικασία για τη διαμόρφωση της τελικής πρότασης του προγράμματος και για τη σύνταξη του προϋπολογισμού 2020, μία διαδικασία που περιλαμβάνει προτάσεις, γνωμοδοτήσεις, διαβούλευση και αποφάσεις του δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου 2020. Για το λόγο αυτό, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης Απόστολος Τσολάκης κάλεσε τους προέδρους των κοινοτήτων να προτείνουν νέες δράσεις, έργα και εργασίες για τον κάθε οικισμό και μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς φορείς να ενημερώσουν την Τεχνική Υπηρεσία.α να προτείνουν νέα έργα, τονίζοντας ότι αυτά που εκτελούνται και είναι δρομολογημένα για το άμεσο μέλλον αφορούν σε κάθε είδους υποδομές σε όλους τους οικισμούς χωρίς αυτό να σημαίνει, απαραιτήτως ότι καλύπτονται όλες οι ανάγκες.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ