Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024

Ο Δήμος Θέρμης δείχνει το δρόμο με τη δυναμική προώθηση της Ανακύκλωσης και της Καθαρής Πόλης

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
Μηχανικός

Ο Δήμος Θέρμης αποτέλεσε έναν από του πρωτοπόρους Δήμους στη χώρα μας που ανέπτυξαν Πρόγραμμα χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας. Συνεχίζει να πρωτοστατεί καθώς οι δείκτες απόδοσης και λειτουργίας των έργων ανακύκλωσης και τα ποσοστά εκτροπής από την ταφή που παρουσιάζει, είναι μεταξύ των υψηλότερων σε πανελλαδικό επίπεδο.

Συνέβαλλε τα μέγιστα στην αποτελεσματικότατη συνεργασία των 4 ΟΤΑ ανατολικής Θεσσαλονίκης (Θέρμης, Καλαμαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη, Θερμαϊκού) και στην εξυπηρέτηση τους με την παραχώρηση αγροτεμαχίου για την κατασκευή του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Θέρμης. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες λόγω της οικονομικής κρίσης, ο Δήμος Θέρμης καταφέρνει, καταβάλλοντας αξιόλογες προσπάθειες, να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους δημότες και να διασφαλίσει την καθαρή εικόνα των οικισμών.

Επιπλέον επενδύει στην ενημέρωση-ευαισθητοποίηση, υλοποιώντας μια σειρά δράσεων ενημέρωσης για τους πολίτες και τους μαθητές, με εκπαιδευτικές παρουσιάσεις στα σχολεία του Δήμου και πληροφόρηση των πολιτών με την ανάπτυξη ηλεκτρονικών μέσων (εφαρμογή για κινητά και ιστοσελίδα). Η οργάνωση ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων για την Ανακύκλωση, ενημερώσεων door to door και τηλεφωνικών κέντρων πληροφόρησης, ολοκληρώνουν το πλαίσιο δράσεων και υποδομών του Δήμου για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενεργοποίηση των πολιτών.

Το 2007 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του ΚΔΑΥ Θέρμης με την συνεργασία και υποστήριξη του αδειοδοτημένου Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ). Το ΚΔΑΥ Θέρμης λειτούργησε πιλοτικά το 2ο εξάμηνο του 2007 και τα πρώτα φορτία ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας που δέχτηκε προέρχονταν από τα δίκτυα συλλογής των Καποδιστριακών τότε Δήμων Θέρμης και Καλαμαριάς. Από την 1/1/2008 μέχρι σήμερα, συμμετέχει κανονικά στο έργο το σύνολο των Δήμων της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Από την ανάλυση των δεικτών απόδοσης και λειτουργίας των δράσεων ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας, για την περίοδο λειτουργίας 2008-2016 (9 έτη), προκύπτουν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα.

Η ποσότητα των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας που συλλέγει από ένα δίκτυο 1.200 μπλε κάδων και παραδίδει σε ετήσια βάση ο Δήμος Θέρμης στο ΚΔΑΥ Θέρμης ανέρχεται περίπου σε 3.000 τόνους από τους οποίους οι περίπου 2.000 τόνοι αντιστοιχούν σε ανακυκλωθέντα υλικά και οι 1.000 τόνοι σε υπόλειμμα που προκύπτει από τη διαδικασία διαλογής. Σε ότι αφορά το δείκτη κιλά/νοικοκυριό/μήνα, ο Δήμος Θέρμης παρουσιάζει τη μεγαλύτερη τιμή μεταξύ των ΟΤΑ ανατολικής Θεσσαλονίκης και μία εκ των υψηλότερων στην Ελλάδα.

Για να έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα ο αναγνώστης παρατίθενται στη συνέχεια τα Περιβαλλοντικά και Οικονομικά οφέλη που προέκυψαν, όχι μόνο για το Δήμο Θέρμης, μετά το πέρας των 9 ετών της επιτυχημένης λειτουργίας του έργου της Ανακύκλωσης.

  • Μείωση των απορριμμάτων που οδηγούνται στον ΧΥΤΑ κατά περίπου 18.000 τόνους
  • Εξοικονόμηση περίπου 490.000 ευρώ από το κόστος ταφής
  • Μείωση των δρομολογίων απορριμματοφόρων κατά 5.143 δρομολόγια προς τον ΧΥΤΑ (εξοικονόμηση καυσίμων, βελτίωση κυκλοφοριακού στην Περιφερειακή οδό, κλπ.)
  • Επιμήκυνση του χρόνου ζωής του ΧΥΤΑ (εξοικονομήθηκε χώρος για τα ετήσια απορρίμματα μιας πόλης ~37.500 κατοίκων)
  • Εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας (πχ. από την ανακύκλωση χαρτιού επετεύχθη η αποφυγή υλοτόμησης 214.000 δέντρων)
  • Μείωση εκπομπών περίπου 15.000 τόνοι CO2/έτος από τα ανακτηθέντα υλικά (δεν περιλαμβάνει το συνολικό αποτύπωμα της δράσης παρά μόνο των αξιοποιηθέντων υλικών και των δρομολογίων που απεφεύχθησαν)
  • Θέσεις εργασίας σε ΟΤΑ και ΚΔΑΥ

Παράλληλα, Ο Δήμος έχει αναπτύξει πρόγραμμα χωριστής συλλογής γυάλινων συσκευασιών για την εξυπηρέτηση περίπου 90 επιχειρήσεων εντός των ορίων του και ταυτόχρονα έχει εγκαταστήσει σε δημόσιο και ιδιωτικό χώρο, 35 κώδωνες χωριστής συλλογής γυάλινης συσκευασίας οι οποίες παρέχουν σε ετήσια βάση περίπου 45 τόνους υλικών

Η πολιτική βούληση του Δήμου Θέρμης είναι να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια, διαμορφώνοντας ένα συγκεκριμένο πλαίσιο Στρατηγικής για τη Ανακύκλωση έως το 2020, που αποτυπώνεται αναλυτικά στο Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων, που έχει εκπονήσει και στοχεύει στην επέκταση του Προγράμματος χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών για την επίτευξη των Εθνικών Στόχων Ανακύκλωσης και ειδικότερα προτίθεται να προχωρήσει σε συνεργασία με την ΕΕΑΑ στη χωριστή συλλογή χαρτιού και την επέκταση του γυάλινου κώδωνα στους οικισμούς.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ