Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024

Νέος νόμος για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Μετά την αποτυχία στην εφαρμογή του προηγούμενου νόμου, αφού μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί μόλις 984 περίπου επιχειρήσεις και 995 ελεύθεροι επαγγελματίες απλουστεύονται οι διαδικασίες ένταξης, με νέο νόμο που ετοιμάζεται, Να σημειωθεί ότι το 2017 μόνο οι απλήρωτοι φόροι προς την εφορία ξεπέρασαν τα 12 δισ. ευρώ. Χρέη συνολικού ύψους 250.000 € προς το Δημόσιο –125.000 € προς εφορία και 125.000€ προς ασφαλιστικά ταμεία– θα μπορούν να ρυθμίσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού και των ευνοϊκών διατάξεων που προβλέπει ο σχετικός νόμος.

Αυτό προβλέπει η συμφωνία με τους θεσμούς σε ό,τι αφορά τις βελτιώσεις που θα γίνουν στον εξωδικαστικό μηχανισμό, στον οποίο μέχρι σήμερα οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούσαν να ρυθμίσουν χρέη έως 100.000 ευρώ, 50.000 ευρώ προς ΑΑΔΕ και 50.000 ευρώ προς ασφαλιστικά ταμεία.

Εκτός από την αύξηση των χρεών προς το Δημόσιο που μπορούν να ρυθμίσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ο νόμος θα επιτρέπει επίσης:

• Τη ρύθμιση των οφειλών που δημιουργήθηκαν το προηγούμενο έτος και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, δηλαδή είναι σε τρίμηνη καθυστέρηση στις 31 Δεκεμβρίου 2017 – ο νόμος μέχρι σήμερα προέβλεπε τα ληξιπρόθεσμα χρέη που είχαν δημιουργηθεί έως τα τέλη του 2016. Η δυνατότητα αυτή, δηλαδή η ένταξη και των χρεών του 2017, θα ισχύσει και για τις επιχειρήσεις, είτε οι οφειλές που έχουν είναι προς το Δημόσιο είτε προς τις τράπεζες.

• Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν οι ομόρρυθμοι εταίροι και τις εξωταιρικές τους οφειλές, δηλαδή τις προσωπικές τους οφειλές σε ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ και τράπεζες. Στην περίπτωση αυτή η επιλεξιμότητά τους, δηλαδή το κατά πόσο θα γίνεται δεκτή η πρόταση ρύθμισης, θα κρίνεται με βάση τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας.

• Τη δυνατότητα χρήσης της πλατφόρμας για αυτούς που ασκούν επι- χειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα (π.χ. αγρότες), προκειμένου να ρυθμίσουν διμερώς τις οφειλές τους και προς τράπεζες (μέχρι τώρα επιτρεπόταν η χρήση της πλατφόρμας μόνο για διμερείς ρυθμίσεις των προσώπων αυτών με ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ).

• Τη ρύθμιση οφειλών προς εταιρείες leasing και factoring, αναγνωρίζοντας την ενισχυμένη θέση τους έναντι μη εξασφαλισμένων πιστωτών. Πρόκειται ουσιαστικά για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού, προκειμένου να μπορεί να ενταχθεί το σύνολο των οφειλών που έχουν είτε οι ελεύθεροι επαγγελματίες είτε οι επιχειρήσεις, που θεωρούνται βιώσιμες. Οι βελτιώσεις θεωρείται ότι θα βοηθήσουν να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού.

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ