Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024

Νέα εποχή στην ξενόγλωσση εκπαίδευση

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Κορμά Δ. Αρετή
Κορμά Δ. Αρετή
Απόφοιτος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Σεπτέμβριος 2022: το ELB ολοκληρώνει 24 χρόνια λειτουργίας έχοντας χτίσει ισχυρούς δεσμούς αγάπης με πάμπολλους μαθητές. Οι αμέτρητες επιτυχίες μας και η αφοσίωση στην καινοτομία, μάς βοήθησαν να συνάψουμε αξιόλογες συνεργασίες που επιβραβεύουν το εκπαιδευτικό μας έργο: “BRONZE PREPARATION CENTRE FOR THE CAMBRIDGE ENGLISH QUALIFICATIONS”, ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ και συνεργασίες με πολλούς άλλους φορείς της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης χαρακτηρίζουν τη δουλειά μας. Ακολουθώντας ένα αμιγώς μαθητοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας, βασικός πυλώνας του έργου μας είναι να εκπαιδεύσουμε τους μαθητές μας να “χτίσουν” το μαθησιακό τους προφίλ, να διδαχθούν ουσιαστικά τον σωστό τρόπο να μαθαίνουν, να αποκτήσουν δηλαδή μαθησιακή ανεξαρτησία ώστε να διαχειρίζονται αυτόνομα τις εκάστοτε προκλήσεις στο ταξίδι της γνώσης. Οι νεότεροι μαθητές, των junior τάξεων, θα προσεγγίσουν φέτος την ξένη γλώσσα ολιστικά μέσα από μία σειρά εβδομαδιαίων σχεδίων δράσης, σε φυσικό περιβάλλον και στο πλαίσιο ομοιογενούς ομάδας. Έτσι, θα καλλιεργηθεί η κριτική τους ικανότητα από νωρίς και θα θεμελιωθεί γερά το ξενόγλωσσο οικοδόμημά τους.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ