Παρασκευή, 1 Μαρτίου, 2024

Μαθησιακή Ετοιμότητα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΕΒΙΤΑ ΖΙΟΥΔΡΟΥ
ΒΑ/ΜΑ, ειδικευμένη στο Η. Βασίλειο στα προβλήματα Λόγου, Επικοινωνίας & Μάθησης
Υπεύθυνη Κέντρων Λόγου & Μάθησης Plasis World

Η μαθησιακή ετοιμότητα επιτυγχάνεται μέσα από την ανάπτυξη ενός συνόλου δεξιοτήτων και προσφέρει στο μαθητή μια ανεμπόδιστη σχολική πορεία. Η ομαλή ανάπτυξη της κίνησης, του συναισθήματος, του λόγου και της ομιλίας αποτελούν βασικά συστατικά της μαθησιακής ετοιμότητας και εξασφαλίζουν μια ισορροπημένη και επιτυχημένη προσωπική και κοινωνική ζωή. Διάφοροι νευρογενετικοί παράγοντες και αλλαγές στο βιοοικολογικό μας περιβάλλον, οι υψηλές εκπαιδευτικές ανάγκες σε συνδυασμό με τους σημερινούς ρυθμούς, συμβάλουν στην αύξηση των μαθησιακών δυσκολιών που αφορούν πλέον το 1 στα 5 παιδιά σχολικής ηλικίας και καθιστούν απαραίτητη την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπισή τους.

Στόχος της οικογένειας για τη μαθησιακή ετοιμότητα είναι να διαπλάσει ένα ισορροπημένο άτομο, ικανό να υπηρετεί τις ανάγκες του αυτόνομα, δεκτικό στις υποχρεώσεις του, έτοιμο να αναγνωρίσει τη μοναδικότητα του εαυτού του, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του, επιδέξιο στο να συμβιώνει με αρμονία με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του.

Στόχος του εκπαιδευτικού συστήματος που δέχεται το παιδί είναι να το ενσωματώνει στην ομάδα, να του παρέχει γνώση αναγνωρίζοντας παράλληλα τα δυνατά και αδύνατά του σημεία. Στην προσπάθεια αυτή σύμμαχος του γονιού και του παιδαγωγού γίνεται η παρατήρηση, η εντατική διάδραση με το μαθητή και η άμεση ανταπόκριση στον τρόπο μάθησής του. Η συνεργασία ανάμεσα σε αυτούς τους δύο πόλους της ζωής του παιδιού, της οικογένειας και του σχολείου πρέπει να εξασφαλιστεί με κάθε τρόπο. Όταν επισημανθούν κάποιες δυσκολίες στην εξέλιξη του παιδιού αυτές πρέπει να αξιολογηθούν έγκαιρα και μπορούν να ξεπερασθούν με την υποστήριξη ειδικών σε συνεργασία με τους γονείς και το σχολείο. Η πρώιμη παρέμβαση είναι σημαντική και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του λόγου, της κίνησης και των άλλων δεξιοτήτων απομακρύνοντας τον κίνδυνο των μαθησιακών δυσκολιών και εξασφαλίζοντας το σωματικό, αισθητηριακό έλεγχο και οπτικοκινητικό συντονισμό του παιδιού.

Η συμβουλευτική των γονιών και του μαθητή, θα προετοιμάσουν το παιδί ψυχοσυναισθηματικά για να ενταχθεί με άνεση στο περιβάλλον του και να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που θα του εξασφαλίσουν τη μαθησιακή και προσωπική επιτυχία. Το πρόγραμμα παρέμβασης πρέπει να σχεδιάζεται από εξειδικευμένους θεραπευτές με βάση τις σύγχρονες επιταγές της εκπαιδευτικής ψυχολογίας και να είναι απόλυτα εναρμονισμένο στα σημερινά πολυπολιτισμικά, πολυγλωσσικά δεδομένα, προσεγγίζοντας τις δυσκολίες του παιδιού με ευαισθησία, ενσυναίσθηση, προσοχή και αποτελεσματικότητα. Τελικός στόχος είναι να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι μαθησιακές δυσκολίες του παιδιού επιδιώκοντας τη σφαιρική ανάπτυξη των δυνατότητων του και την πλήρη σχολική του ετοιμότητα.

Η Ιθάκη των μαθησιακών δυσκολιών βρίσκεται βέβαια δύσκολα και αφορά τη σμίλευση ενός ψυχοσυναισθηματικά υγιούς παιδιού που ακόμα και αν δυσκολεύεται νιώθει ικανό, ενεργό και αποδεκτό για να καταλάβει μελλοντικά το ρόλο που επιθυμεί μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο που διαβιώνει.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ