Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

Η σημαντικότητα της Προσχολικής Αγωγής

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΎΔΗ
Νηπιαγωγός (Απόφοιτος ΑΠΘ)
Ιδιοκτήτρια του Πρότυπου Παιδικού Κέντρου Νηπιακός Κήπος

Η σημασία της προσχολικής εκπαίδευσης και αγωγής δεν είναι ασφαλώς μία νέα ανακάλυψη και το ενδιαφέρον για τη διαμόρφωση προγραμμάτων δεν είναι πρόσφατο φαινόμενο. Από μελέτες και σχετικές έρευνες που έχουν γίνει σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν επισημανθεί η σπουδαιότητα και η ιδιαιτερότητα της προσχολικής εκπαίδευσης. Στις νέες αυτές αντιλήψεις βαθμιαία σχηματοποιούνται οι τελευταίες θεωρίες ανάπτυξης του παιδιού, ενώ έχει γίνει κοινή συνείδηση η σημασία της κοινωνικής αποδοχής και της συνεργασίας της οικογένειας στο στάδιο αυτό της εκπαίδευσης.

Όταν μιλάμε για προσχολική αγωγή, δεν μιλάμε για εκπαίδευση σχολικού τύπου επικεντρωμένη στη νόηση και τη μάθηση. Μιλάμε για πολύπλευρες παιδαγωγικές διαδικασίες που στοχεύουν στην ολόπλευρη (σωματική, συναισθηματική, νοητική, αισθητική, ηθική, κοινωνική) ανάπτυξη του παιδιού. Ας δούμε πολύ συνοπτικά τις βασικότερες λειτουργίες από τις οποίες επωφελούνται τα παιδιά στα πλαίσια προγραμμάτων προσχολικής αγωγής εντός των παιδικών σταθμών:

ΑΝAΠΤΥΞΗ: είναι γνωστή η τεράστια σημασία των πρώτων χρόνων ζωής στην πορεία ενός ανθρώπου. Εκεί τίθενται τα θεμέλια και οι κρίσιμοι συντελεστές για την πορεία του στη ζωή. Την επαρκή αυτή υποστήριξη μπορούν να την βρουν στο πλαίσιο επεξεργασμένων προγραμμάτων προσχολικής αγωγής που υποστηρίζονται από εξειδικευμένους παιδαγωγούς εντός των κατάλληλων δομών των παιδικών σταθμών.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟIΗΣΗ: Είναι πολύ σημαντικό για ένα παιδί να συμμετάσχει από πολύ νωρίς -και με τρόπο συστηματικό, οργανωμένο και κατάλληλα επιτηρούμενο- σε μία ομάδα συνομηλίκων.

ΠΡOΛΗΨΗ: Καθώς ένα παιδί συμμετέχει με συστηματικό τρόπο σε ένα πρόγραμμα προσχολικής αγωγής, παρακολουθείται ολόπλευρα από τους/τις παιδαγωγούς του και το υπόλοιπο εξειδικευμένο προσωπικό που πλαισιώνει αυτό το πρόγραμμα. Στο πλαίσιο των παιδαγωγικών στόχων αυτού του προγράμματος, μπορεί έγκαιρα να εντοπιστούν αναπτυξιακές αποκλίσεις και δυσκολίες που μπορεί να παρουσιάζει ένα παιδί.

Παρόλες τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί με αντικείμενο τη διδασκαλία, την ενασχόληση των ειδικών με τα αναλυτικά προγράμματα, εν τούτοις εκείνοι που μπορούν να εμπνεύσουν την επιθυμία της μάθησης στα παιδιά και να δημιουργήσουν ευκαιρίες μάθησης και δημιουργίας είναι οι παιδαγωγοί. Αυτοί μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον και τις ευκαιρίες για μάθηση και πειραματισμό.

Το παιδί από τη γέννηση του είναι προικισμένο με ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων που για να εξελιχθούν σε ικανότητες πρέπει να του προσφερ¬θούν κατάλληλης ποσότητας και ποιότητας ερεθίσματα από το περιβάλλον του. Χρειάζεται, όμως, να νιώθει στοργή και ασφάλεια, να αισθάνεται ότι περιτριγυρίζεται από άτομα που μπορεί να εμπιστευθεί, να του παρέχεται, ακόμα, η δυνατότητα ελεύθερης κίνησης στο χώρο, πειραματισμού, ψυχαγωγίας, παιχνιδιού. Αυτοί είναι μερικοί από τους στόχους της προσχολικής «εκπαίδευσης».

Από όλα τα παραπάνω γίνεται φανερή η τεράστια σημασία της προσχολικής αγωγής και η αναγκαιότητα για κάθε παιδί να ωφεληθεί από τα πολλαπλά οφέλη της στο πλαίσιο κατάλληλων προγραμμάτων και δομών. Τα κέντρα προσχολικής αγωγής, λοιπόν, προετοιμάζουν το παιδί για την ίδια τη ζωή και την έξοδο σ’ αυτό που λέμε κοινωνία των ανθρώπων.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ