Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024

H πρόταση κατοίκων Σουρωτής για τα έργα που πρέπει να γίνουν στην κοινότητα και η απάντηση του Δήμου

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Οι κάτοικοι της Σουρωτής σε συνέλευση που πραγματοποίησαν στις 22 Οκτωβρίου κατέθεσαν προτάσεις για τα έργα που θέλουν να γίνουν ώστε να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο τα χρήματα από την πώληση από τον Δήμο Θέρμης των μετοχών της ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ. Η ΑΠΟΨΗ, πιστή στη αντικειμενική ενημέρωση των αναγνωστών της ζήτησε από τον Δήμο Θέρμης ενημέρωση για τα έργα που προγραμματίζονται.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

Παρά τις διαφωνίες μας με το πνεύμα και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στην απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου στις 3/7/17 και μετέπειτα του Δημοτικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη ότι εντός του επόμενου μήνα ψηφίζεται ο Προϋπολογισμός, ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να ενταχθούν στον Προϋπολογισμό του 2018 επιπρόσθετα τα παρακάτω έργα:

Κατασκευή δεξαμενής και αγωγού στην τοποθεσία «ΜΠΑΚΑΛΗ ΡΑΧΩΝΑ» & «ΒΟΣΚΙΝΑ»

Διαμόρφωση των εισόδων της Σουρωτής από Αγία Παρασκευή και Βασιλικά με πεζοδρόμηση, φωτισμό και κατασκευή πεζογέφυρας στη δυτική είσοδο.

Κατασκευή νέας στέγης και γενική ανακαίνιση ων χώρων υγειινής του Πολιτιστικού Κέντρου.

Εργασίες στο χώρο της εκκλησίας

Μελέτη κατασκευής 6θέσιου σχολείου

Κρασπεδώσεις εντός οικισμού

Επιπλέον ζητάμε τη δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι τα χρήματα από την πώληση των μετοχών της ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ, που δεν θα αξιοποιηθούν το 2018 ή θα απομείνουν από τις εκπτώσεις, να διατεθούν για έργα στη Σουρωτή και ιδιαίτερα στο χώρο της επέκτασης του χωριού.

Καλούμε τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου να μεριμνήσει για την προώθηση της απόφασης των κατοίκων της Σουρωτής και να ενημερώσει εντός των επόμενων 15 ημερών με δημόσιες αναρτήσεις την εξέλιξη των αιτημάτων μας.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Σε σχέση με τη δυνατότητα τροποποίησης του προϋπολογισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο Η πρόταση διαμορφώθηκε με δεδομένο ότι προϋπολογισμός του Δήμου ψηφίζεται τον Νοέμβριο, ενώ στην πραγματικότητα ισχύουν τα παρακάτω: Κατά τον μήνα Ιούλιο κάθε έτους καταρτίζεται το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το επόμενο έτος και συγκεντρώνονται όλα τα αιτήματα των Υπηρεσιών του Δήμου για τις ανάγκες του επόμενου έτους. Τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται από την Οικονομική Υπηρεσία, η οποία συντάσσει τον προϋπολογισμό και τον εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή. Το αργότερο στις αρχές του Σεπτεμβρίου, η Οικονομική Επιτροπή οφείλει να λάβει τη σχετική απόφαση και να την αποστείλει στο «Παρατηρητήριο», όπου ελέγχεται ο προϋπολογισμός και επιστρέφεται με τυχόν παρατηρήσεις. Στη συνέχεια, ο προϋπολογισμός, με ενσωματωμένες τις τυχόν παρατηρήσεις του «Παρατηρητηρίου» συζητείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, περίπου στα τέλη του Νοεμβρίου, οπότε λαμβάνεται η σχετική απόφαση, δηλαδή επικυρώνεται και τυπικά ο προϋπολογισμός και αποστέλλεται προς έλεγχο στον ελεγκτή νομιμότητας. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, στην τελευταία αυτή φάση, δεν έχει καμία δυνατότητα τροποποίησης του προϋπολογισμού και μάλιστα με προσθήκη έργων εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Σε σχέση με τις προτεινόμενες δράσεις:

1-Υποδομές ύδρευσης: Η πρόταση για τη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης στην Κοινότητα Σουρωτής που γίνεται από τη Γενική Συνέλευση των κατοίκων ήταν μία από τις εναλλακτικές λύσεις που σχεδίαζε ο Δήμος. Ωστόσο, η ΔΕΥΑΘ προχώρησε στη λύση του προβλήματος μέσω ανόρυξης παραγωγικής γεώτρησης, χαμηλά στον Ανθεμούντα, σε μισθωμένο ακίνητο δημότη, με κατασκευή: (α) αγωγού μεταφοράς νερού σε υφιστάμενη δεξαμενή 150 κ.μ. περίπου, που βρίσκεται τα υψώματα πλησίον της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννη Θεολόγου, και (β) δευτερογενών κλάδων από τη δεξαμενή για ενίσχυση του υφιστάμενου δικτύου δυτικά της Σουρωτής και ανατολικά της Αγίας Παρασκευής. Το έργο στοχεύει στην επάρκεια παροχής σε όλες τις κατοικίες που βρίσκονται στις υψηλότερες περιοχές του οικισμού. Οι μελέτες ολοκληρώθηκαν και η εκτέλεση του έργου έχει προγραμματιστεί από τη ΔΕΥΑΘ.

2-Είσοδοι ανατολικά και δυτικά του οικισμού: Το αίτημα για τις παρεμβάσεις στις εισόδους του οικισμού έχει διατυπωθεί και στο παρελθόν από το Συμβούλιο της Κοινότητας. Ωστόσο, στο σύνολό τους αφορούν σε επαρχιακό οδικό δίκτυο, όπου την αποκλειστική ευθύνη έργων (συντήρησης και κατασκευής) έχει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Επιπλέον, πρόκειται για έργα μεγάλης κλίμακας και υψηλού κόστους, λόγω της μορφολογίας της περιοχής, που απαιτούν σημαντικό αριθμό μελετών και αδειοδοτήσεων. Ως εκ τούτου, το μεγάλο κόστος του έργου, οι χρονοβόρες διαδικασίες και, κυρίως, η αρμοδιότητα τρίτου φορέα, αναγκάζει τον Δήμο να προωθεί κατά προτεραιότητα, σ’ αυτή τη φάση, άλλα έργα που καλύπτουν πιο επείγουσες ανάγκες για τη Σουρωτή, χωρίς να αφαιρεί από τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό του την υλοποίηση αυτού του έργου.

3-Πολιτιστικό κέντρο: Ο προϋπολογισμός του Δήμου διαθέτει πιστώσεις για συντήρηση των δημοτικών ακινήτων. Το αίτημα για επισκευές μεγάλης έκτασης στο πολιτιστικό κέντρο δεν είχε στο παρελθόν εισαχθεί ως προτεραιότητα από τη Διοίκηση της ΔΕΠΠΑΘ. Αναδείχτηκε τελευταία και δρομολογείται η εκτέλεσή του.

4-Εργασίες στην Εκκλησία: Δεν επιτρέπεται από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο να εκτελεστούν έργα και εργασίες σε ακίνητα των Μητροπόλεων και μάλιστα αυτά να αποτυπώνονται στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και να εντάσσονται με πίστωση στον προϋπολογισμό. Θα προκαλούσαν ακύρωση και του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού.

5-Δημοτικό: Ο Δήμος προχώρησε στην τοπογραφική αποτύπωση του οικοπέδου και τη σύνταξη Σχολείο Σουρωτής προμελέτης. Ωστόσο, στη συνέχεια, διαπίστωσε ότι η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης δεν θα εξέδιδε γνωμοδότηση σκοπιμότητας για την ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στη Σουρωτή, επειδή τα σχολεία του Αγίου Αντωνίου και της Αγίας Παρασκευής μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες της περιοχής. Εξάλλου, τα χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ, ΣΔΙΤ) θέτουν ως βασική προϋπόθεση χρηματοδότησης ανέγερσης σχολικού κτιρίου τη θετική γνωμοδότηση των φορέων της εκπαίδευσης για τη σκοπιμότητα αυτού. Επομένως, με τα σημερινά πληθυσμιακά δεδομένα και τις σημερινές συνθήκες δεν υπάρχει σκοπιμότητα για την ανάθεση μελέτης, που θα χρησιμοποιηθεί πιθανόν μελλοντικά, εάν αλλάξουν τα δεδομένα αυτά.

6-Κρασπεδώσεις: Κατά την προηγούμενη περίοδο εκτελέστηκαν έργα οδοποιίας (κρασπεδώσεις, ασφαλτοστρώσεις) μεγάλης έκτασης στην Κοινότητα. Σ’ αυτή τη φάση υπάρχει σε εξέλιξη εργολαβία, μέσω της οποίας θα ασφαλτοστρωθούν επιπλέον δρόμοι στην περιοχή επέκτασης. Επίσης, συντάσσεται νέα μελέτη οδοποιίας στην οποία προγραμματίζεται σειρά εργασιών στο αστικό οδικό δίκτυο της Κοινότητας. Τα παραπάνω αποτυπώνονται ήδη στον προϋπολογισμό. Κατά συνέπεια, δεν τίθεται θέμα νέας εγγραφής αυτών. Η Κοινότητα Σουρωτής διαχρονικά και με αντικειμενικά κριτήρια είχε και έχει την ανάγκη σε έργα προτεραιότητας στους τομείς της ύδρευσης, της αποχέτευσης, του αστικού οδικού δικτύου και των παιδικών χαρών. Ο Δήμος είχε προνοήσει πολύ πριν τεθούν αυτά τα θέματα από τους κατοίκους, είτε απαντώντας σε κάποια από αυτά, είτε ωριμάζοντας μελέτες για έργα. Συγκεκριμένα:

Ύδρευση: Έχει γίνει αναφορά παραπάνω στο έργο βελτίωσης των υποδομών ύδρευσης, κόστους 500.000 ευρώ (ίδιοι πόροι).

Αποχέτευση: Εκπονήθηκαν οι μελέτες, ελέγχθηκαν, εγκρίθηκαν και το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και δημοπρατείται σύντομα. Κόστος: 3.000.000 ευρώ (οι μελέτες εκπονήθηκαν με ίδιους πόρους).

Αστικό οδικό δίκτυο: Θα εκτελεστούν άμεσα ασφαλτοστρώσεις κόστους 150.000 ευρώ και με τη νέα μελέτη που συντάσσεται προβλέπονται νέες παρεμβάσεις κόστους 300.000 ευρώ (ίδιοι πόροι).

Παιδική χαρά: Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι σχετικές μελέτες (τοπογραφική, αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική), και το επόμενο διάστημα θα δημοπρατηθεί ένα έργο μεγάλο, σύγχρονο, με πολυεπίπεδες δραστηριότητες, κόστους 600.000 ευρώ (ίδιοι πόροι).

Όλα τα παραπάνω, τα προηγούμενα χρόνια, ωρίμασαν σε συνεργασία με τα τοπικά συμβούλια και τους φορείς της κοινωνίας, με ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Τονίζεται επίσης ότι οι καθυστερήσεις ωρίμανσης μιας μελέτης και εκτέλεσης ενός έργου δεν είναι ευθύνη του Δήμου, αλλά του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, της γραφειοκρατίας και της δυσκαμψίας των Υπηρεσιών που γνωμοδοτούν και αδειοδοτούν κατά περίπτωση. Εκτός των παραπάνω, τον τελευταίο 1,5 χρόνο υπήρξαν επαναλαμβανόμενες ριζικές τροποποιήσεις όλων των διατάξεων περί ανάθεσης μελετών και έργων, πράγμα που δημιούργησε μεγάλο χρονικό κενό στην προώθηση αυτών, και ακόμη και σήμερα υπάρχουν κενά και αδυναμίες των διατάξεων, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό της αδειοδότησης – δημοπράτησης του νέου βιολογικού στη Θέρμη, που θα υποδεχθεί τα λύματα Βασιλικών – Σουρωτής – Αγίας Παρασκευής – Ταγαράδων – Λακκιάς – Νέας Ραιδεστού. Το έργο, κόστους 10.000.000 ευρώ, έχει ενταχθεί εδώ και 2 χρόνια σε χρηματοδοτικό Πρόγραμμα και με το νέο θεσμικό πλαίσιο υπάρχει κενό νόμου και δεν προωθείται η δημοπράτηση.Επίσης, απ’ όλα τα παραπάνω είναι φανερό ότι το κόστος των έργων που θα εκτελεστούν το αμέσως προσεχές διάστημα για την Κοινότητα είναι τουλάχιστον τετραπλάσιο των χρημάτων που εισέρρευσαν στα ταμεία του Δήμου από την εκποίηση μέρους των μετοχών της «ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ» (αφού αφαιρεθούν οι σχετικοί φόροι και το κόστος συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου). Ο Δήμος ενδιαφέρεται για την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των Κοινοτήτων και με βάση τις δυνατότητές του σε ανθρώπινο δυναμικό και χρήματα αξιολογεί τις ανάγκες κάθε Κοινότητας, θέτει προτεραιότητες και προωθεί τα αναγκαία έργα με στόχο πάντα την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ