Τετάρτη, 26 Ιουνίου, 2024

Εξωδικαστικός: Εγκρίθηκαν οι πρώτες 1000 υποθέσεις

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ξεπέρασαν τις 1.000 οι υποθέσεις εξωδικαστικού συμβιβασμού τωνοποίων έχει ολοκληρωθεί ηδιαπραγμάτευση, έχει επέλθεικούρεμα των οφειλών καιέχει ξεκινήσει η διαδικασίατης ρύθμισης και των δόσεων.Πάνω από 5.200 νέες αιτή-σεις έχουν υποβληθεί σε διά-στημα περίπου τριών μηνών, από τις αρχές του Σεπτεμβρίου μέχρι σήμερα,στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισηςοφειλών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, λόγω τουότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου υπάρχουν πλέον στο ηλεκτρονικό σύστηματου μηχανισμού τα αναγκαία δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή.Το νέο αυτό δεδομένο κινητοποίησε πολλούς οφειλέτες και έτσι συνολικάκαι μέχρι σήμερα έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία μέσα σε αυτό το διάστημαπερί τις 50.000 επιχειρήσεις.

Σε αυτές τις επιχειρήσεις περιλαμβάνονταικατά κύριο λόγο ατομικές επιχειρήσεις και μικρομεσαίες, όπως και αγρότεςπου, όπως μαρτυρούν τα στατιστικά δεδομένα, ενεργοποιούν από τονΣεπτέμβριο τη διαδικασία με ταχύτερους ρυθμούς. Η Ειδική ΓραμματείαΔιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) καλεί τους ενδιαφερόμενους ναρυθμίσουν τα χρέη τους προς το δημόσιο «σε έως και 120 δόσεις και μεδιαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων που αγγίζει στις περισσότερεςπεριπτώσεις και το 95%» με παράλληλο όφελος τις ενδεχόμενες εξελίξειςσε ό,τι αφορά την ακίνητη περιουσία των πολιτών αλλά και τη ρευστότητάτους.

Μόλις κάποιος υποβάλει την αίτηση μπορεί να πάρει την προστασίαπου παρέχει η Πολιτεία. Να έχει δηλαδή ακατάσχετο των λογαριασμών,τόσο των επιχειρηματικών όσο και των προσωπικών και επίσης να πάρεικαι προστασία των ακινήτων του από πλειστηριασμούς Υπενθυμίζουμε ίτιο νόμος έχει αρχική ημερομηνία λήξης στις 31/12/2018 και μόλις φτάσειαυτή η ημερομηνία θα τεθεί υπό διαπραγμάτευση με τους Ευρωπαίουςεταίρους για τη συνέχισή του ή όχι».

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ