Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024

Εργοστάσιο παράγωγης βιομάζας στα Βασιλικά: ΦΙΛΟ-περιβαλλοντικές οι εγκαταστάσεις, απαντάει η εταιρεία

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Η εταιρία μας «Βιοηλιακή Ενέργεια Βιομάζα Φωτοβολταϊκά» έλαβε το Μάιο τις περιβαλλοντικές άδειες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού από αεριοποίηση ξυλικής βιομάζας, 4 χρόνια (!) μετά τις αιτήσεις. Πρόκειται δηλαδή προφανώς για ΦΙΛΟ-περιβαλλοντικές εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Λίγα λόγια για τις μονάδες και τον αδικαιολόγητο θόρυβο που προκλήθηκε:

• Οι μελέτες που καταθέσαμε πριν από 4 χρόνια είναι σε απόλυτη αρμονία με τα προβλεπόμενα στην περιβαλλοντική νομοθεσία.

• Οι μονάδες αδειοδοτήθηκαν περιβαλλοντικά καθώς δεν παράγουν ρυπαντές και υγρά απόβλητα και παράγουν μόνο καυσαέρια (όσα παράγουν ΜΟΝΟ 2 φορτηγά που καίνε φυσικό αέριο), αιωρούμενη τέφρα (λιγότερη από 1 οικιακό τζάκι), καθώς και μικρή ποσότητα πίσσας και τέφρας που θα απομακρύνονται από ειδικά αδειοδοτημένη εταιρία διαχείρισης αποβλήτων, όπως συμβαίνει με όλες τις ομοειδείς μονάδες. Όλα αυτά τη στιγμή που υφιστάμενα θερμοκήπια της περιοχής καίνε ξύλα και πέλλετ σε ανοικτή καύση που είναι σαφώς ρυπογόνα…

  • Οι μονάδες θα εγκατασταθούν εκτός οικισμών και οι αποστάσεις από οικισμούς καθορίζονται στο νόμο.
  • Ο νόμος προβλέπει τη δυνατότητα εγκατάστασης τέτοιων μονάδων σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Κάτι τέτοιο επιτρέπει την αξιοποίηση της του CO2 θερμότητας που παράγουν. Στόχος μας είναι οι μονάδες μας να τροφοδοτούν με CO2 και θερμότητα (και ψύξη με χρήση εναλλακτών) υδροπονικά θερμοκήπιά μας, αυξάνοντας την πρωτογενή παραγωγή και συμβάλλοντας στην αύξηση των εξαγωγών.
  • Η συντριπτική πλειοψηφία των 444 ομοειδών αιτήσεων συνολικής ισχύος 341,9 MW σε όλη την Ελλάδα αφορά γη υψηλής παραγωγικότητας. Άλλωστε, αντίστοιχη είναι και η πρόνοια για μονάδες ΣΗΘΥΑ (φυσικό αέριο) που ήδη λειτουργούν σε γη υψηλής παραγωγικότητας και παράγουν κηπευτικά υψηλής ζήτησης εντός και εκτός Ελλάδας.
  • Οι μονάδες αυτές είναι μονάδες βάσης (24ωρη λειτουργία 365 ημέρες) και ως τέτοιες υποκαθιστούν απευθείας λιγνίτη, φυσικό αέριο και πετρέλαιο, με προφανή οφέλη τόσο για το περιβάλλον, όσο και για την εθνική μας οικονομία.
  • Οι μονάδες θα αποφέρουν συνολικά πάνω από 300.000€ το χρόνο στην τοπική κοινωνία, μέσα από: α) τη μείωση των λογαριασμών ρεύματος των κατοίκων (το 3% του τζίρου κατευθύνεται στην τοπική κοινωνία), β) την εργασία ανθρώπων από την περιοχή και γ) τη συνεργασία με επαγγελματίες της περιοχής για παροχή υπηρεσιών (μεταφορές πρώτης ύλης και τέφρας, βοηθητικές εργασίες κλπ).
  • Η γνωμάτευση του κ. Μουσιόπουλου δεν κάνει καμία αναφορά σε πιθανότητα ρύπανσης από τη λειτουργία των μονάδων. Η γνωμάτευση ασχολείται ουσιαστικά μόνο με την πιθανότητα βιομηχανικού ατυχήματος σε μεγάλης κλίμακας πετροχημικές βιομηχανίες (πχ διυλιστήρια) και δεν λαμβάνει υπόψη ότι στις συγκεκριμένες μονάδες (λόγω μικρού μεγέθους & ισχύος) σε καμία περίπτωση δεν δημιουργούνται κίνδυνοι τοξικότητας μονοξειδίου του άνθρακα (CO) από πιθανή έκρηξη-διαρροή. Άλλωστε δεν παραθέτει ούτε ένα μαθηματικό υπολογισμό, με τους οποίους θα αποδεικνύονταν ότι:
  1. Ενώ στον ατμοσφαιρικό αέρα που αναπνέουμε υπάρχουν ήδη 0,00009 κ.μ. CO ανά κ.μ. αέρα και τα νόμιμα όρια εκπομπής είναι 0,23 κ.μ. CO ανά κ.μ. αέρα, οι μονάδες αυτές σε κανονικές συνθήκες θα παράγουν 0,000008 κ.μ. CO ανά κ.μ. αέρα, δηλαδή ποσότητα μικρότερη και από αυτή που υπάρχει φυσιολογικά στον αέρα. Σημειώνεται ότι η μέση συγκέντρωση σε ένα σπίτι είναι 0,00046 κ.μ. CO ανά κ.μ. αέρα, ενώ ένα τζάκι παράγει 4,6 κ.μ. CO ανά κ.μ. αέρα.
  2. Σε ενδεχόμενο διαρροής η μονάδα θα παράγει 0,00034 κ.μ. CO ανά κ.μ. αέρα, δηλαδή: α) 25% μικρότερη ποσότητα από αυτή που αναπνέουμε καθημερινά από τον αέρα μέσα σε ένα σπίτι, β) 650 φορές μικρότερη από τα θεσμοθετημένα όρια με βάση την ελληνική νομοθεσία και γ) 13500 φορές μικρότερη από την παραγόμενη ποσότητα CO από ένα τζάκι!
  3. Στο ακραίο σενάριο ταυτόχρονης έκρηξης σε αεριοποιητή και δεξαμενή αποθήκευσης η μονάδα θα παράγει 0,0024 κ.μ. CO ανά κ.μ. αέρα, δηλαδή: α) 100 φορές περίπου μικρότερη από τα θεσμοθετημένα όρια με βάση την ελληνική νομοθεσία και β) 1900 φορές περίπου μικρότερη από την παραγόμενη ποσότητα CO από ένα τζάκι!

Κατανοούμε την αναστάτωση που προκλήθηκε σε ανθρώπους καλοπροαίρετους που δεν γνωρίζουν τα δεδομένα, ειδικά όταν διασπείρονται ψευδείς φήμες που αντιστρέφουν την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιες μονάδες λειτουργούν εντός οικισμών και πόλεων σε ξένες χώρες, λύνοντας σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα και βοηθώντας την οικονομία. Πιστεύουμε ότι οι ενεργοί πολίτες πρέπει να επικεντρώνονται στον έλεγχο, παρά στη ματαίωση φιλο-περιβαλλοντικών επενδυτικών σχεδίων.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ