Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, 2024

COVID:: 500 εκατ. ευρώ για επιχειρήσεις που πλήγηκαν

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε «πράσινο φως» σε σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης για την κάλυψη πάγιων δαπανών των εταιρειών που πλήττονται από τον κορωνοϊό, με προϋπολογισμό που φτάνει στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Το πρόγραμμα θα είναι ανοικτό σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους και τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται. Η στήριξη αφορά την παροχή πίστωσης που θα χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή φορολογικώ υποχρεώσεων και υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης που πρέπει να καταβληθούν από την 1η Ιουλίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. Η πίστωση i) παρέχει το δικαίωμα στον δικαιούχο να αφαιρέσει το ποσό της ενίσχυσης από τις εν λόγω υποχρεώσεις έναντι του Δημοσίου· και ii) μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.


Η ενίσχυση θα καλύπτει έως και το 70% (90 % στην περίπτωση των πολύ μικρών και των μικρών επιχειρήσεων) των πάγιων δαπανών τους που δεν καλύπτονται από τα έσοδα. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης δε θα υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ