Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024

Β΄Αναδασμός Βασιλικών – Οι εργασίες εκπόνησης της μελέτης προχωράνε

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Μέχρι σήμερα, στα δύο προηγούμενα χρόνια, έγιναν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες ολοκλήρωσης των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων. Από τις 13.03.2017 ημέρα Δευτέρα έως και τις 27.03.2017 ημέρα Δευτέρα θα αναρτηθούν τα 15/2016 και 16/2017 πρακτικά της Επιτροπής Αναδασμού, που αφορούν στην εκδίκαση περίπου 300 ενστάσεων – αιτήσεων, σχετικά με την προνομιακή μεταχείριση τεμαχίων, σε οίκοθεν διορθώσεις σφαλμάτων του κτηματολογικού πίνακα και ενημέρωση βάσει νέων προσκομισθέντων συμβολαιογραφικών πράξεων – αγωγών. Παράλληλα,ολοκληρώνεται η χάραξη δρόμων και τεχνικών έργων. Στους επόμενους μήνες θα κληθούν οι κτηματίες να δηλώσουν ομάδες συγκλήρωσης και να παρεβρεθούν στη διαδικασία κλήρωσης και διαχωρισμού των νέων τεμαχίων.

Τώρα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για το περιεχόμενο των πρακτικών 15/2016 και 16/2017 της Επιτροπής Αναδασμού, όπως αναφέρθηκαν αυτά παραπάνω.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ