Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024

Αυτή η παρεξηγημένη… Έκθεση!!

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΑΜΟΙΡΊΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΆ
Φιλόλογος, Υπεύθυνη φιλολογικών μαθημάτων των φροντιστηρίων ΤΣΑΡΑΒΑ-ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Δικαιολογημένα ίσως πολλές φορές οι νέοι διαμαρτύρονται για τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος της Έκφρασης-Έκθεσης είτε σε πανελλήνιο είτε σε ενδοσχολικό επίπεδο. Άλλωστε, οι νέοι με τον επαναστατικό τους χαρακτήρα και τις φιλόδοξες σκέψεις τους συχνά διατυπώνουν επιχειρήματα περισσότερο φιλελεύθερα που συνήθως δεν γίνονται αποδεκτά από τους διορθωτές με αποτέλεσμα έτσι να οδηγούνται στην έκφραση απόψεων που δεν τις ασπάζονται απόλυτα, απλά και μόνο επειδή ανήκουν στο πλαίσιο του σχολικού βιβλίου αλλά και κάποιων βοηθημάτων. Με αφορμή, λοιπόν, το παραπάνω γεγονός δράττομαι της ευκαιρίας να αναλύσω κάποια από τα σημαντικότερα οφέλη που οι μαθητές αποκομίζουν από το μάθημα της Έκθεσης τα οποία πολλές φορές δεν αντιλαμβάνονται με την πρώτη αλλά γίνονται κατανοητά από τους εκπαιδευτικούς ή και από τους ίδιους στα επόμενα χρόνια.

Σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, οι μαθητές εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους για ποικίλα φαινόμενα ακόμα και για αυτά που δεν συναντώνται σε τόσο μεγάλο βαθμό στην ελληνική κοινωνία, αλλά εντοπίζονται πιο έκδηλα σε πολλές άλλες πολιτισμένες και μη χώρες του πλανήτη (όπως π.χ. ο ρατσισμός). Επιπρόσθετα, μαθαίνουν να υπερασπίζονται την άποψή τους με επιχειρήματα και τεκμήρια χωρίς να παραθέτουν απλά παραδείγματα της καθημερινότητάς τους, που πιθανότατα δηλώνουν μεν την ύπαρξη μιας κατάστασης, δεν επισημαίνουν δε τη διάσταση που αυτή έχει πάρει όπως π.χ. η ενδοσχολική βία, ενώ παράλληλα γίνονται ικανοί να “σταθούν” σε μια συζήτηση υψηλού επιπέδου για θέματα παγκόσμιας εμβέλειας και όχι μόνο της απλής καθημερινότητας, όπως η παγκοσμιοποίηση ή η έξαρση της τρομοκρατίας. Παράλληλα, οι μαθητές εκπαιδεύονται, ώστε να ιεραρχούν με βάση την κρισιμότητα τις ιδέες τους αλλά και να τις συνδέουν άρρηκτα με κατάλληλες διαρθρωτικές λέξεις για να δημιουργείται ένα ενιαίο νόημα χωρίς χάσματα και παρανοήσεις.

Επιπλέον, κάτι πολύ σημαντικό, πάνω στο οποίο όλοι οι φιλόλογοι επενδύουμε αρκετό χρόνο στη θεωρία, είναι οι τρόποι πειθούς. Αυτό σημαίνει ότι ανάλογα με το πρόσωπο στο οποίο απευθύνονται οι μαθητές αλλά και την κατάσταση για την οποία θέλουν να πείσουν κάποιον χρησιμοποιούν διαφορετική λειτουργία της γλώσσας και άλλα μέσα πειθούς. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι δεν θα προσπαθήσει ένας νέος να πείσει τους γονείς του με τον ίδιο τρόπο που θα αναλάβει να πείσει τον υπουργό παιδείας για ένα φλέγον ζήτημα που απασχολεί όλη τη σχολική κοινότητα. Τέλος, ως μια μακροπρόθεσμη ωφέλεια των νέων θεωρείται η ικανότητα που αποκτούν στη σύνταξη ενός επισήμου εγγράφου-κειμένου, όπως για παράδειγμα μια επιστολή σε μία εταιρεία, ένα άρθρο ή μια ομιλία που πρόκειται να εκφωνηθεί σε μεγάλο πλήθος κόσμου, αρετή η οποία απαιτείται κατά κόρον από τους εργοδότες τη σημερινή εποχή. Από όλες τις ωφέλειες αυτές, άφοβα συνάγεται το συμπέρασμα ότι το μάθημα της Έκθεσης είναι κομβικής σημασίας για όσους έχουν την επιθυμία να εκφράζονται άρτια και να τοποθετούνται με υπευθυνότητα πάνω σε ποικίλες υποθέσεις. Με τις απαιτήσεις της κοινωνίας να αυξάνονται συνεχώς, σίγουρα η επιθυμία αυτή υιοθετείται από ολοένα και περισσότερους ανθρώπους.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ