Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024

Ανακοινωθήκαν οι παραγωγοί για τις λαϊκές αγορές Ν. Ραιδεστού & Τριλόφου

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί πινάκες κατάταξης και των παραγωγών πωλητών που υπολείπονταν, για την οριστική έναρξη λειτουργίας των δύο νέων λαϊκών αγορών των Δημοτικών Κοινοτήτων Τριλόφου και Νέας Ραιδεστού. Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία ακολουθεί το δεκαήμερο των ενστάσεων που μπορούν να κατατεθούν στο γραφείο πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών της Π.Κ.Μ. (26ης Οκτωβρίου 64, στον 2ο όροφο (γραφείο 44) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών.

Μετά την πάροδο αυτής της προθεσμίας οι ενστάσεις δε θα γίνονται δεκτές. Δεκτή επίσης γίνεται και η υποβολή ένστασης μέσω fax: 2313 330073 ή μέσω email: laikes@pkm.gov.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ