Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024

Ξεκίνησαν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τα παιχνίδια για την προώθηση εναλλακτικών τρόπων ζωής

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης, υλοποιείται στους Δήμους Θεσσαλονίκης, Θέρμης, Καλαμαριάς και Πυλαίας – Χορτιάτη στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών εργαζόμενων γονέων, κατά την περίοδο των θερινών διακοπών 2019. Μάλιστα, σε μια προσπάθεια εμπλουτισμού του Προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης με νέες δραστηριότητες, τα παιδιά που συμμετέχουν παρακολουθούν μια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών που στόχο τους έχουν την προώθηση των εναλλακτικών τρόπων ζωής και την αειφόρο διαχείριση των πόρων. Στόχος των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων είναι η εξοικείωση και η δημιουργία της σχετικής κουλτούρας, έτσι ώστε τα παιδιά να εκπαιδευτούν σε εναλλακτικούς τρόπους λειτουργίας στην καθημερινότητα τους. Οι δραστηριότητες είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει κατανοητή η αλληλουχία της ανθρώπινης συμπεριφοράς και δράσης με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.


Με δημιουργικό – ομαδικό παιχνίδι και βιωματική, ελεύθερη μάθηση δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να αποκτήσουν μια ολιστική αντίληψη της ανθρώπινης ύπαρξης και συμπεριφοράς, προωθώντας την συμμετοχή τους σε όλες τις κοινωνικές λειτουργίες και ενθαρρύνοντας την ανάληψη δράσης για το περιβάλλον, την κλιματική δικαιοσύνη και την παγκόσμια συνεργασία.


Οι δραστηριότητες είναι προσαρμοσμένες στο γνωστικό και ψυχοκοινωνικό επίπεδο κάθε ηλικίας και οργανώνονται σε τρεις θεματικές:

  1. ορθή διαχείριση νερού,
  2. μείωση αποβλήτων τροφίμων
  3. ορθή διαχείριση ενέργειας.
    Συγκεκριμένα: η κάθε ενότητα θα περιλαμβάνει την εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού, την οργάνωση και τον συντονισμό ομαδικών projects, στις παραπάνω θεματικές ενότητες. Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν είναι το ομαδικό παιχνίδι, quiz και κατασκευές.
    Το πρόγραμμα, που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Change the Power – (Em) Power to change: Local Authorities towards the SDGw & Climate Justice/EuropeAid» (που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα EuropeAid) φέτος, ξεκίνησε ήδη, από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ. Η συνολική του διάρκεια θα είναι από τις 24 Ιουνίου 2019 έως τις 13 Αυγούστου 2019, επιδιώκοντας να κεφαλαιοποιήσει πρωθύστερη εμπειρία και να ευαισθητοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ