Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024

Ξεκινάει η Τηλεφροντίδα για ηλικιωμένους και ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ο Δήμος Θέρμης θα εφαρμόσει το πιλοτικό πρόγραμμα “τηλεφροντίδας” για τους δημότες των απομακρυσμένων περιοχών κυρίως του Δήμου. Με τον όρο “τηλεφροτνίδα” εννοούμε ένα σύστημα αισθητήρων οι οποίοι επιβλέπουν το περιβάλλον(εντός και εκτός οικίας), την συμπεριφορά και την καθημερινή δραστηριότητα του ανθρώπου με σκοπό τον άμεσο εντοπισμό και την έγκαιρη αντιμετώπιση περιπτώσεων στις οποίες χρειάζονται βοήθεια. Ο εξοπλισμός της τηλεφροντίδας θα διατεθεί δωρεάν, αρχικά σε 50 δημότες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ή ηλικιωμένους ή ανθρώπους που πάσχουν από χρόνια προβλήματα υγείας. Το Νομικό Πρόσωπο ΚΕΚΟΠΡΟ θα αναλάβει να βρει και να επιλέξει τους δημότες που θα λάβουν δωρεάν τη συγκεκριμένη παροχή. Στόχος είναι η ένταξη της του προγράμματος της τηλεφροντίδας σε χρηματοδοτούμενο διακρατικό πρόγραμμα, ώστε να εξυπηρετεί μεγαλύτερο αριθμό δημοτών που χρήζουν σχετικής ανάγκης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ