Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024

Συνεργασία Δήμου Θέρμης με τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης & Νεολαίας

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν, ο Δήμος Θέρμης και η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης & Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το μνημόνιο υπέγραψαν εκ μέρους της ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν ο Γενικός Γραμματέας κ. Γεώργιος Βούτσινος και εκ μέρους του Δήμου
Θέρμης ο Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Παπαδόπουλος. Στο μνημόνιο συνεργασίας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η αναβάθμιση της συμμετοχής του Δήμου Θέρμης στο ευρωπαϊκό δίκτυο «Europe Goes Local», η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της Επαγγελματικής Κατάρτισης και της Διά Βίου Μάθησης, η ενίσχυση των δράσεων της
Εκπαίδευσης Ενηλίκων, η αξιοποίηση της ευκαιρίας της ιδιότητας του Δήμου Θέρμης ως Μέλους του Παγκόσμιου Δικτύου των Πόλεων που Μαθαίνουν, η υποστήριξη της λειτουργίας του Συμβουλίου Νέων Θέρμης και πολλές ακόμη.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ