Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου, 2024

Σχολικός & διαδικτυακός εκφοβισμός

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Σχολικός και διαδικτυακός εκφοβισμός ήταν το θέμα της νέας ενημερωτικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 25.2.2019 στο Αμφιθέατρο του Δημοτικού Σχολείου Βασιλικών στο πλαίσιο των Κύκλων Μάθησης της Πόλης που Μαθαίνει. Όπως είναι γνωστό το ΚΥΜΑ είναι μία ομάδα ειδικών τόσο στην εκπαί- δευση ενηλίκων όσο και σε ειδικά επιστημονικά πεδία, που συναντήθηκαν και αποφάσισαν να δημιουργήσουν την Ομάδα Εθελοντών Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Δήμου Θέρμης. Η εκδήλωση περιλάμβανε δύο εισηγήσεις με θέματα “Δικτυακός εκφοβισμός (Cyberbullying) – Πρακτικές αντιμε- τώπισης” με εισηγητή τον Δρ. Δημήτριο Γουδήρα – Καθηγητή Ψυχοπαι- δαγωγικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας και “Ο σχολικός εκφοβισμός και πως συνδέεται με τη θεωρία του δεσμού προσκόλλησης”

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ