Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΕΥΑΘ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών παρέχει προς τους καταναλωτές η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θέρμης. Η υποβολή των σχετικών αιτήσεων ξεκίνησε στις 6 Δεκεμβρίου και λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2022. Σύμφωνα με την σχετική απόφαση:


1) Αν τα ποσά εξοφληθούν εφάπαξ, υπάρχει απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό 100%.

2) Αν τα ποσά εξοφληθούν σε 2 έως 6 δόσεις, υπάρχει απαλλαγή κατά ποσοστό 85%.

3) Αν τα ποσά εξοφληθούν σε 7 έως 12 δόσεις, υπάρχει απαλλαγή κατά
ποσοστό 75%.

4) Αν τα ποσά εξοφληθούν σε 13 έως 18 δόσεις, υπάρχει απαλλαγή κατά
ποσοστό 65%.

5) Αν τα ποσά εξοφληθούν σε 19 έως 24 δόσεις, υπάρχει απαλλαγή κατά
ποσοστό 50%.

Η απαλλαγή προσαυξήσεων θα διενεργείται μετά την τελευταία δόση ή
την καταβολή τουποσού εφάπαξ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι η πληρωμή της 1ης δόσης ηοποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30€. Οι δόσεις θα πρέπει να είναι μηνιαίες και ισόποσες και δεν μπορούν να είναι μικρότερες των 30€. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία. Μετά την ημερομηνία λήξης της παραπάνω ρύθμισης οι ληξιπρόθεσμες οφειλές θα ρυθμίζονται χωρίς διαγραφή προσαυξήσεων, έως 24 μηνιαίες άτοκες δόσεις.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ