Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου, 2024

Ολοκληρώθηκε ο αναδασμός των Βασιλικών

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες υπόδειξης των ορίων των νέων αγροτεμαχίων και οριοθετήθηκε το νέο αγροτικό οδικό δίκτυο. Τώρα, πλέον, η δημοτική αρχή προχωρά στα επόμενα βήματα, που σχετίζονται τόσο με τη διευκόλυνση της πρόσβασης των αγροτών στις ιδιοκτησίες τους και την οδοποιία, όσο και με την τυπική απόδοση νομής του νέου κτηματικού καθεστώτος στους ιδιοκτήτες.

Συγκεκριμένα, ως πρώτο βήμα με δεδομένα τα νέα όρια του οδικού δικτύου, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, με δύο μηχανικούς, διενεργεί καθημερινά αυτοψίες στο αγρόκτημα, καταγράφοντας λεπτομέρειες για το ανάγλυφο του νέου οδικού δικτύου. Το υλικό της καταγραφής θα αποτελέσει τη βάση εκπόνησης μελέτης διαμόρφωσης των νέων δρόμων.

Με την ολοκλήρωση της μελέτης, που προβλέπεται να γίνει σύντομα, θα δημοπρατηθεί έργο διάνοιξης και διαμόρφωσης των δρόμων, με δαπάνη από ιδίους πόρους του Δήμου, όπως προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Θέρμης σημειώνει ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης Απόστολος Τσολάκης. Τώρα όμως, επειδή ξεκινάει άμεσα η καλλιεργητική περίοδος και θα έπρεπε το οδικό δίκτυο να είναι τουλάχιστον εμφανές στους καλλιεργητές, ώστε να διακρίνουν τα όρια των χωραφιών τους, η Διοίκηση του Δήμου ως δεύτερο βήμα ανέλαβε, με την υποστήριξη δύο μηχανικών που βρίσκονται στο αγρόκτημα και σε συνεργασία με εκπροσώπους των αγροτών, με μηχανήματα της Τεχνικής Υπηρεσίας, να κάνει καθαρισμό τουλάχιστον των κεντρικών νέων δρόμων, ώστε αυτοί να είναι διακριτοί μέσα στο αγρόκτημα. Ουσιαστικές και σε όλο το εύρος παρεμβάσεις θα γίνουν μετά την ανάθεση έργου Οδοποιίας, με τη διαδικασία του διαγωνισμού.

Τρίτο βήμα είναι η συνεδρίαση της Επιτροπή Αναδασμού μέσα στο επόμενο δενήμεραο για να αποδώσει τη νομή του νέου κτηματικού καθεστώτος στους ιδιοκτήτες, ώστε αυτοί να έχουν και τυπικά τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν του αγρούς τους.

Μετά την έκδοση σχετικού Πρακτικού, δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες της υποβολής αίτησης αναπομπής, για το πιθανό ενδεχόμενο διόρθωσης στοιχείων του νέου κτηματικού καθεστώτος.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ