Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

Ολοκληρώνεται ο Β’ Αναδασμός στα Βασιλικά με τη διαδικασία υπόδειξης των ορίων των νέων αγροτεμαχίων επί της γης

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Με σταθερά βήματα, και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οδεύουμε προς την ολοκλήρωση του μεγάλου έργου του Β’ Αναδασμού του Αγροκτήματος Βασιλικών αφού από τις 31/8 έχουν αναρτηθεί διαγράμματα και παραδόθηκαν οι νέοι κτηματικοί πίνακες στο κοινοτικό κατάστημα Βασιλικών, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται για τα νέα ακίνητά τους. Από τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου τοπογραφικά συνεργεία θα βρίσκονται καθημερινά στο Αγρόκτημα Βασιλικών για τα όρια των νέων αγροτεμαχίων.

Με τη διαδικασία αυτή, δίνεται η δυνατότητα στους καλλιεργητές να καλλιεργήσουν τα νέα αγροτεμάχια. Η Διοίκηση του Δήμου και η Τεχνική Υπηρεσία καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να συντομεύσουν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, ώστε να δημοπρατηθεί το έργο διανοίξεων του νέου οδικού δικτύου και να ομαλοποιηθεί η πρόσβαση των καλλιερ- γητών στα αγροτεμάχιά τους” τονίζει ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και υπηρεσιών Δόμησης ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ.

62
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ

Πιο αναλυτικά, τον περασμένο Δεκέμβριο, σε μεγάλη ανοιχτή εκδήλωση, με τη συμμετοχή σχεδόν όλων των ιδιοκτητών, πραγματοποιήθηκε στο Κοινοτικό Κατάστημα Βασιλικών η κορυφαία διαδικασία κλήρωσης για τη διανομή των νέων αγροτεμαχίων.

Για να φτάσουμε στο σημείο της κλήρωσης, φυσικά ο Δήμος Θέρμης και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τις υπηρεσίες τους, οι ιδιώτες μελετητές και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες σε συνεργασία, υλοποιήσαμε το προηγούμενο διάστημα σειρά απαιτούμενων ενεργειών.

Στη συνέχεια, έγιναν οι τοποθετήσεις των κληρούχων στα νέα αγροτεμάχια, σύμφωνα με τον αριθμό της κλήρωσης. Συντάχθηκαν νέοι κτηματολογικοί πίνακες και τα διαγράμματα του νέου κτηματικού καθεστώτος. Το Φεβρουάριο του 2018 αναρτήθηκαν τα ανωτέρω διαγράμματα και παραδόθηκαν οι πίνακες και δόθηκε η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων. Συγκεντρώθηκαν εκατόν ογδόντα επτά (187) ενστάσεις, οι οποίες εξετάστηκαν και σύμφωνα με τα πρακτικά εκδίκασής τους στις περισσότερες των περιπτώσεων διορθώθηκαν οι πίνακες και τα διαγράμματα. Υπήρξε νέα ανάρτηση των στοιχείων και δόθηκε εκ νέου η δυνατότητα για υποβολή τυχόν αντιρρήσεων επί των νέων δεδομένων.

Μετά τη δημοσιοποίηση και του πρακτικού της ανωτέρω διαδικασίας, στις 31 Αυγούστου 2018, αναρτήθηκαν, επισήμως, τα τελικά διαγράμματα του νέου κτηματικού καθεστώτος και παραδόθηκαν οι νέοι κτηματολογικοί πίνακες.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το Κοινοτικό Κατάστημα Βασιλικών και να ενημερώνονται για τα νέα ακίνητά τους. Με βάση τα τελικά αυτά στοιχεία οργανώσαμε τις εργασίες υπόδειξης των ορίων των νέων αγροτεμαχίων επί της γης.

Από τη Δευτέρα 10/9 και καθημερινά, τοπογραφικά συνεργεία θα βρίσκονται στο αγρόκτημα Βασιλικών και θα υποδεικνύουν τα όρια των νέων αγροτεμαχίων.

Η υπόδειξη θα γίνεται με την τοποθέτηση μικρών μεταλλικών πασσάλων στις κορυφές του κάθε ακινήτου. “Σκόπιμο είναι οι ιδιοκτήτες να παρα- βρίσκονται εκεί, ώστε να παραλαμβάνουν τη νομή των ακινήτων τους. Για το καλύτερο αποτέλεσμα και για μονιμότερη σήμανση προτείνεται η άμεση οριοθέτηση των χωραφιών με μεγάλους πασσάλους” συμβουλεύει ο κ. Τσολάκης.

Τα συνεργεία θα ξεκινήσουν από την Περιοχή ΙΙ (Αποθήκες ΚΥΔΕΠ, δρόμος προς Σουρωτή). Ο χρόνος και ο τόπος επίσκεψης των συνεργείων, όπως και τα ονόματα των ιδιοκτητών της προς υπόδειξη ορίων περιοχής, θα αναρτώνται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, και για όλο το διάστημα των εργασιών, στον πίνακα ανακοινώσεων του Κοινοτικού Καταστήματος Βασιλικών.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ