Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024

Οδός Κουγιάμη: Συντηρήσεις οριζόντιας σήμανσης

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται από τη νομοθεσία και σύμφωνα με την γραπτή δέσμευση της Διοίκησης του Δήμου για επιτάχυνση συγκεκριμένων ενεργειών στην επίμαχη οδό Κουγιάμη, ξεκίνησε η συντήρηση της οριζόντιας σήμανσης. Οι επεμβάσεις συντήρησης ακολουθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και εκτελούνται σε συνεννόηση με όλες τις εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές. Τον Μάρτιο του 2019 θα δημοπρατηθούν κατά προτεραιότητα και οι επιπρόσθετοι δύο κόμβοι στην οδό Κουγιάμη, που όπως προέβλεπε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, των οποίων οι μελέτες έχουν ήδη ελεγχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θέρμης. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι με τις εργασίες αυτές και με τον σεβασμό των οδηγών στην τήρηση των ορίων ταχύτητας δεν θα θρηνήσουμε άλλα θύματα στην περιοχή.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ