Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

Νέες αυξήσεις στις εισφορές για τους ελευθέρους επαγγελματίες

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Αλλάζει πάλι ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών στον ΕΦΚΑ με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου, με πρόσθετες αυξήσεις στις εισφορές που φτάνουν το 36%. Από το 2018 οι ασφαλιστικές εισφορές δεν θα εκπίπτουν από το καθαρό φορολογητέο εισόδημα, το οποίο είναι και η βάση υπολογισμού τους. Οι επαγγελματίες θα πληρώνουν πλέον και ασφαλιστικές εισφορές και φόρο, ακόμα και επί των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν ήδη πληρώσει. Προβλέπεται μεταβατική περίοδο ενός έτους (2018) με έκπτωση 15% στις νέες ασφαλιστικές εισφορές, αλλά όχι και στον επιπλέον φόρο. Στη συνέχεια η επιβάρυνση θα φτάνει στο 100% και για τις εισφορές.

Τι θα σήμαινε αυτό σε χρήματα;

  • Επαγγελματίας με 10.000 φορολογητέο εισόδημα: Πλήρωνε εισφορές 2.700€ αλλά το 2018 θα πληρώνει 2.295 (- 405 ευρώ). Για φόρους όμως πλήρωνε 1.606€ και θα πληρώνει 2.200 (+ 594€). Χάνει 189€ το χρόνο.
  • Επαγγελματίας με 20.000 φορολογητέο εισόδημα: Πλήρωνε εισφορές 5.400€ αλλά θα πληρώνει 4.590 (-810€). Για φόρους όμως πλήρωνε φόρους 4.400€ και θα πληρώνει 3.212 (+ 1.188€). Χάνει 378€ το χρόνο.
  • Επαγγελματίας με 30.000 φορολογητέο εισόδημα: Πλήρωνε εισφορές 8.100€ αλλά θα πληρώνει 6.885 (-1.215€). Για φόρους και εισφορά αλληλεγγύης όμως πλήρωνε φόρους 5.211€ και θα πληρώνει 7.976 (+2.765€). Χάνει 1550€ το χρόνο.

Μετά την μεταβατική περίοδο, δεν θα ισχύει ούτε η έκπτωση 15% στις νέες ασφαλιστικές εισφορές.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ