Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024

Μέχρι 30/9 οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ:

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Θέρμης ανακοινώνει ότι ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης για Κοινωνικό Τιμολόγιο τύπου Α’ (για δικαιούχους ΚΕΑ) και τύπου Β’ (για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα), έχει οριστεί η 30η Σεπτεμβρίου 2019.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας της ΗΔΙΚΑ κάνοντας χρήση προσωπικών κωδικών Τaxisnet. Στην ιστοσελίδα παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες-βήματα για την ορθή συμπλήρωση της φόρμας της αίτησης και το αποτέλεσμα της αίτησης κοινοποιείται άμεσα στον αιτούντα. Για πληροφορίες περί των προϋποθέσεων ένταξης στο Κοινωνικό Τιμολόγιο, τα εισοδηματικά κριτήρια, τα όρια κατανάλωσης ρεύματος και τις εκπτώσεις θα βρείτε στη σελίδα της ΔΕΗ, https://www.dei.gr/el/oikiakoi-pelates/timologia/enimerwsi-gia-tokoinwniko-oikiako-timologio-kot . Παρότι τα Κέντρα Κοινότητας δεν έχουν την αρμοδιότητα υποβολής αιτήσεων, μπορείτε να απευθύνεστε στα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Θέρμης για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ