Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, 2024

Mea Culpa

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Δυστυχώς ο “δαίµων του τυπογραφείου” είναι υπαρκτός, πανταχού παρών καιι σχεδόν πάντα ανίκητος. Αφού είχε εκτυπωθεί, διανεµηθεί και εξαντληθεί το προηγούµενο τεύχος της ΑΠΟΨΗΣ διαπιστώσαµε ότι σε µια ερώτηση, κοινή για όλους τους υποψήφιους, παρά τους αλεπάλληλους προεκτυπωτικούς ελέγχους, επαναλάβαµε την απάντηση της κας Τσιφτελίδου και στην αντίστοιχη ερώτηση προς τον κ.Φάσσα, ως δική του απάντηση. Οφείλουµε, λοιπόν, συγνώµη, προς την κα Τσιφτελίδου, της οποίας επαναλάβαµε την απάντηση, προς τον κ. Φάσσα, γιατί δεν δηµοσιεύτηκε η θέση του για το συγκεκριµένο ερώτηµα και φυσικά και προς τους αναγνώστες µας γιατί η ενηµέρωσή τους δεν ήταν ολοκληρωµένη.

Για την ιστορία και µόνο, δηµοσιεύουµε -έστω και κατόπιν εορτής- την απάντηση του κ. Φάσσα
ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΣΣΑΣ
Τι θα αλλάξετε στον δήμο αν εκλεγείτε;

Κύριος στόχος µας είναι να αλλάξουµε τον τρόπο λειτουργίας και τη φιλοσοφία της διοίκησης του Δήµου, να απεξαρτηθεί ο Δήµος και οι δηµότες από την πελατειακή σχέση µε τη διοίκηση που έχει αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια. Στόχος µας είναι να επικρατήσει η διαφάνεια, η αξιοκρατία, ο έλεγχος και η χρηστή διοίκηση σε όλες τις δράσεις και σε όλες τις αποφάσεις του Δήµου.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ