Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024

Με ηλεκτρονική αίτηση τα αναδρομικά του ΕΦΚΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Η διοίκηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) ξεκίνησε τη λειτουργία on line εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεως που αφορά στις μειώσεις που έχουν εφαρμοστεί στην κύρια και την επικουρική σύνταξη (αναδρομικά). Η αίτηση θα απευθύνεται προς τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ή τους τομείς επικουρικής ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), από όπου λαμβάνει ο συνταξιούχος την κύρια/ επικουρική σύνταξη και αποσκοπεί πρωτίστως στη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και στην αποφυγή σώρευσης αιτήσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων. Η on line εφαρμογή είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό ιστότοπο του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για συνταξιούχους.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ