Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024

Κατά 2,5 δις. αυξήθηκε ο τζίρος του λιανικού εμπορίου στο β’ τρίμηνο

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το β’ τρίμηνο 2021 ανήλθε σε 13,5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Αύξηση 2,5 δισ. ευρώ σημείωσε ο τζίρος στο λιανικό εμπόριο της χώρας το β’ τρίμηνο φέτος, μετά από την άνοδο κατά 400 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο. Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στο σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το β’ τρίμηνο 2021 ανήλθε σε 13,5 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 22,9% σε σχέση με το β’ τρίμηνο 2020, όπου είχε διαμορφωθεί σε 10,99 δισ. ευρώ και αύξηση 23,8% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2021 που είχε διαμορφωθεί σε 10,91 δισ. ευρώ.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση είναι:


• Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα, 108,5%. Περιλαμβάνεται το λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα.


• Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων, 107,7%.


• Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε ειδικευμένα καταστήματα,
1,2%.


• Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων, 85,9%.


Στον αντίποδα, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση είναι:


• Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε ειδικευμένα καταστήματα, 18,7%.


• Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε ειδικευμένα καταστήματα, 14,2%.


Με βάση τα στοιχεία κύκλου εργασιών του οριστικού Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων 2018, οι 10 μεγαλύτερες τάξεις οικονομικής δραστηριότητας του τομέα λιανικού εμπορίου είναι:


• Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων


• Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων


• Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων


• Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό


• Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα


• Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα


• Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε ειδικευμένα καταστήματα


• Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε ειδικευμένα καταστήματα


• Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα, και


• Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα.


Από αυτές, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον τζίρο το β’ τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 είναι:


• Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, 104,7%.


• Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα, 96,8%.


Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μικρότερη αύξηση είναι:


• Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα, 3,7%.


• Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό, 2,1%.


Παράλληλα, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιούνιο 2021 σε σχέση με τον Ιούνιο 2020 είναι:


• Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα, 56,9%.


• Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, 53,6%.


Ενώ, η δραστηριότητα που παρουσίασε μείωση είναι το Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα, με πτώση 12,2%.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ